Vägen från busschaufför till drömmen om att bli kurator

En nackskada och för mycket stress och press gjorde att Marcus Bengtsson, efter nästan tio år inom busschaufförsyrket, tyckte att det var dags att göra något annat i livet. Han sa upp sig och var arbetslös ett år.

Marcus Bengtsson

Första dagen på Rusta och matcha i Klippan blev hans framtidsplan förverkligad – han fick direkt hjälp med att komma vidare till studier. 

Vad har du fått hjälp med under din tid hos Rusta och matcha?

– Min framtidsplan att studera vidare blev förverkligad redan under första dagen. Jag kände mig direkt sedd och coachen lyssnade verkligen in mina behov. När jag förklarade min situation och att jag vill studera vidare berättade coachen om Södra folkhögskolan i Helsingborg. Jag besökte skolan och fick väldigt fint bemötande av en av lärarna.

Vilken hjälp har varit mest värdefull?

– Bemötandet från min coach! Jag kan sammanfatta bemötandet med tre ord: Respekt, acceptans och välkomnande. Att få känslan av att få vara med och tycka till är för mig något helt nytt. Tidigare har jag mest upplevt att andra säger till mig vad jag ska göra. Det obligatoriska veckoschemat med seminarier och föreläsningar har också varit toppen för att få en struktur i vardagen. Varje dag ska en aktivitet genomföras och varje veckoslut görs en reflektion och plan för nästa vecka.

Varför ska man välja Rusta och matcha på Folkuniversitetet?

– På Folkuniversitetet finns en genuin värme och välvilja att hjälpa till. Coacherna utstrålar ”här menar vi allvar, här vill vi hjälpa dig.” Fokus är på vad jag VILL göra, inte vad jag MÅSTE göra. Jag tror att det är detta som blev framgångssagan för min del.

Vilka är dina bästa jobbsökartips?

  • Sök ett jobb som du faktiskt vill ha och följ dina drömmar.
  • Självreflektion är viktigt. Jobba aktivt på att göra en profil om dig själv. Skriv ner positiva saker om dig själv och beskriv dig själv på ett ärligt sätt. Fundera över dina värderingar, passioner, din kunskap och dina erfarenheter. Skriv även ner utvecklingsmöjligheter. Finns det något negativt så finns det oftast en motpol.

Vad är ditt drömjobb?

– Drömmen är att bli kurator. Jag vill hjälpa människor som inte mår bra eller behöver extra stöttning. Jag vill fokusera på de yngre i samhället, som många gånger känner sig förbisedda och behöver någon som lyssnar och hjälper dem i deras utveckling. Jag känner att jag är på god väg mot mitt mål. Den här veckan har jag påbörjat mina studier inom Demokrati-gruppen på Södra folkhögskolan i Helsingborg och jag trivs väldigt bra med studieformen där det ges omdömen istället för betyg. Under ett års tid kommer jag studera matematik, svenska, samhällskunskap och engelska. Förhoppningsvis kan jag söka in på högskola eller yrkeshögskola därefter.

Läs mer om Rusta och matcha på din ort.