KROM Norrköping

Arbetsförmedlingens tjänster Norrköping

Kundval Rusta och matcha – ditt personliga stöd till jobb eller utbildning i Norrköping.

KROM Blekinge, arbetsplats

Hos oss får du stöd och hjälp att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av studier. Vi anpassar våra insatser efter dina behov. Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse och lägger därför alla resurser på dig.

Rusta innebär att vi förbereder vid dig som behöver extra stöd för att få arbete. Matcha innebär att vår erfarna personal kopplar ihop dig med ditt nya jobb eller rätt studier. Genom ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på kortast möjliga tid.

KA-nummer: 10068567

Kontakta oss

Daniel Johansson
Telefon: 013-10 20 72
Mobil: 073-046 21 15
daniel.johansson@folkuniversitetet.se


Arbetsförmedlingen

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_webb.jpg