Introduktion till arbete, Karlstad

Arbetsförmedlingens tjänster Karlstad

Introduktion till arbete på Folkuniversitetet i Karlstad hjälper dig som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden att hitta din väg tillbaka. Tillsammans skapar vi en personlig plan med syftet att ge dig arbetsträning som passar.

Introduktion till arbete på Folkuniversitetet i Karlstad

För vem?

Introduktion till arbete är ett program för dig som varit borta länge från arbetsmarknaden eller riskerar att få svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men också för dig som har en funktionsvariation. För att delta i Introduktion till arbete måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Din egen aktivitetsförmåga styr i vilken omfattning du deltar i programmet. Detta är något personalen på Introduktion till arbete kommer fram till i samråd med dig och din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Exempel på aktiviteter

  • Individuell coachning och motiverande samtal
  • Gruppträffar
  • Föreläsningar om arbetsmiljö
  • Rehabiliterande insatser
  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsträning

Hur börjar jag?

Arbetsförmedlingen beslutar om du har rätt till Introduktion till arbete så börja med att prata med din kontakt på Arbetsförmedlingen.

När du är inskriven gör vi en personlig planering tillsammans vid det första mötet – sedan är vi igång!

Vill du veta mer?

Annica Hammar
054-770 58 56
annica.hammar@folkuniversitetet.se

Besök oss: Drottninggatan 26, Karlstad (visa på karta)