Introduktion till arbete, Kalmar

Arbetsförmedlingens tjänster Kalmar

Syftet med Introduktion till arbete är att du som deltar i programmet ska komma närmare arbetsmarknaden med hjälp av stödinsatser, motiverande insatser, samtal, studiebesök och arbetsprövning.

Introduktion till arbete

Introduktion till arbete är en insats som Folkuniversitetet genomför tillsammans med Arbetsförmedlingen i Malmö, Trelleborg, Kalmar, Kristianstad, Landskrona, Helsingborg och Ängelholm.

Programmet låter dig testa dina möjligheter på arbetsmarknaden och genom prövning kommer du fram till vilket arbete du ska satsa på i framtiden.

Anpassas efter dina förutsättningar

Introduktion till arbete är en aktivitet som helt anpassas efter just dina förutsättningar. Du får en personlig handledare och det är tillsammans din handledare du gör upp planen för vad som ska hända under tiden du är inskriven på programmet.

Exempel på aktiviteter är individuella coachande och motiverande samtal, gruppträffar, föreläsningar om arbetsmiljö, rehabiliterande insatser, fysisk och psykisk hälsa och studie och yrkesvägledning.

En viktig del i programmet är arbetsprövning och tillsammans med handledaren hittar du en lämplig plats där du testar din förmåga på en arbetsplats.

Få kunskap om dina möjligheter på arbetsmarknaden

Introduktion till arbete är till för dig som varit borta länge från arbetsmarknaden, aldrig etablerat dig på arbetsmarknaden eller riskerar att få svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den är även till för dig med ett eller flera fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättning.

Insatsen ger dig mer kunskap om dina möjligheter på arbetsmarknaden. Det kan ske dels genom att testa din förmåga genom arbetsprövning, dels genom att du stöttas och motiveras för att komma vidare och att på sikt få arbete utifrån dina förutsättningar. Programmet kan även vara aktuellt för dig som i nuläget inte har möjlighet att påbörja studier.  

Var finns Introduktion till arbete?

I Malmö, Trelleborg, Kalmar, Kristianstad, Landskrona, Helsingborg och Ängelholm.

Känner du att Introduktion till arbete är något för dig?