Jobbprojekt för Helsingborgs Stad

Arbetsmarknadsutbildning Helsingborg

Jobbprojekt, feriejobb och nyrekrytering för dig som är arbetssökande och bosatt i Helsingborg.

jobbprojekt för Helsingborgs stad

Vårt uppdrag är att finna företag/organisationer med rekryteringsbehov. Därefter skapar vi tillsammans med de rekryterande företagen/organisationerna ett jobbprojekt  som kan även innehålla kortare kompetenshöjande insatser. Varje projekt måste godkännas av Arbetsmarknadsförvaltningen.

Målgrupperna är:

  • Försörjningsstödstagare i åldern 18-64
  • Studerande på SFI som erhåller försörjningsstöd
  • Feriejobb - Ungdomar i åldern 16-20 år skrivna i Helsingborgs kommun

Vårt mål är att matcha deltagarna till rätt arbete och se till att deltagarna får en anställning.

Kontakt

annika.segerlund@folkuniversitet.se