Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Svenska är KomvuxFolkuniversitetets största ämne. Vi har över 60 års erfarenhet av att undervisa i svenska som ettandra språk. Svenska som andraspråk är ett av de gymnasiegemensamma ämnena dvs de som tidigare kallades kärnämnen.

Relaterad information

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Kurserna vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka till högskola eller universitet i Sverige. Komvux Folkuniversitetet erbjuder ämnets tre nivåer:

Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

För att läsa Svenska som andraspråk 1 måste du ha betyg från Svenska som andraspråk grund. För att läsa Svenska som andraspråk 2 måste du ha betyg från 1 osv. Respektive kurs består av 100 gymnasiepoäng. Kurserna erbjuds på dagtid och kvällstid i klassrum samt på distans.

Läs mer om kursinnehåll via länken till höger.

Undervisningen syftar till att ge eleven:

  • förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

  • förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

  • kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.

  • förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk.

  • förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.

  • förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.

  • kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.

  • förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Ämnen

Toggle module

Ansök till oss hos din hemkommun

Toggle module