Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska A1 en dag i veckan

Svenska A1 en dag i veckan

Här finns kurser både fördig som inte har några förkunskaper alls ochför dig som redan harstuderat svenska något.

Kursens mål

Kursens mål är att du ska kunna göra dig förstådd på svenska, och förstå andra, i olika vardagssituationer, till exempel presentera dig, beställa mat på ett kafé eller ta emot enkla upplysningar.

Du får bland annat lära dig:

  • alfabetet, räkneord och klockan
  • användbara fraser så att du kan handla, tala i telefon och stämma möte
  • att skriva enkla meddelanden och fylla i personliga data i formulär
  • grammatik: huvudsats, presentation av verbens böjningar och tidsformer, obestämd och bestämd form singular och plural, personliga, possessiva, relativa pronomen
  • svenska språkets melodi och rytm

Är du osäker på vilken kurs du ska välja?

Gå till startsidan för svenska för att läsa mer

Folkbildning för asylsökande

Vill du veta mer om folkbildning för asylsökande eller engagera dig?

Läs mer och kontakta oss

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning