Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Kurser i klassisk hebreiska

Kurser i klassisk hebreiska

Gå en kurs i klassisk hebreiska och upptäck ett språk och en litteratur som präglat såväl västvärlden som många andra delar av vår värld. Här lär du dig grunderna i den grammatik och det ordförråd som du behöver för att börja utforska de klassiska hebreiska texterna.

De flesta texter på klassisk hebreiska hittar vi i den hebreiska bibeln, det vi kallar Gamla Testamentet eller Tanach. Språket återfinns även i inskrifter från rikena Juda och Israel där det talades för ca 2500 år sedan.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning