Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

VHF - Short Range Certificate

VHF - Short Range Certificate

Intensivkurs under en dag som ger de kunskaper som krävs för att få använda VHF.

Nu fordras bl.a. även kännedom om GMDSS och digitala VHF-systemet.

Intygsprov anordas under samma dag som kursen hålls.

Kursmaterial ingår.


Innehåll
Kännedom om radiofrekvenser och frekvensband:
- enheten för frekvens och frekvenserför VHF-trafik, utbredningssätt och räckvidd.

Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl a på:
- tillståndsgivning och tillståndstid
- återkallande och ändring av tillståndsvillkor
- avgifter
- tillståndsmyndighet och tillsyn
- åtgärder mot störningar
- straff mm
- användning av radiosändare i krig mm
- sekretess

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation.

Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser.

Kännedom om expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering såsom
- val av kanal
- radiodiciplin
- allmänt anrop
- anropa kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt-handelsfartyg)
- avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod.

Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT).

Kunskap om :
- nödtrafik, nödkanal, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse pga oavsiktligt larm på DSC
- iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivit eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande pga misstag
- varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering
Kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet.

Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF.

Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i nödtrafiken.

Kursledare

Kjell Furuholm Navigation Läs mer om Kjell Furuholm
Berit Skjolden Furuholm Navigation Läs mer om Berit Skjolden Furuholm

Har du frågor?

Kontakta
Amanda Johansson
amanda.johansson@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Kvarngatan 2, 31132 FALKENBERG
Kursstart
Prel. v.17-22
Antal veckor
1 veckor
Tid kvar till startdatum:
46 dagar
Tider
Lö 09:00 - 12:00
Lö 13:00 - 16:00
Studietimmar
8
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
1 st
Arr nr.
987176
Platser kvar
Ja
Pris
535 kr

Prenumerera mera!

Namn
Ort
(Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö eller Växjö)
E-postadress