Hållbar livsmedelsintraprenör

Yrkeshögskoleutbildning Distans

Brinner du för att utveckla livsmedel utifrån hållbarhet, klimat och miljö? Vill du läsa en utbildning som dessutom ger dig goda chanser att få ett jobb? Läs YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör vid Folkuniversitetet.

Ansök till utbildningen Öppnas i ett nytt fönster Hållbar livsmedelsintraprenör, Folkuniversitetet
Sista ansökningsdatum
2022-05-15
Utbildningsstart
2022-09-05
Studietakt
Deltid 75%
Antal platser
30
Antal veckor LIA
12

Fakta

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som affärsutvecklare, livsmedelsinköpare, livsmedelsförädlare och produktionsutvecklare.

Omfattning: 250 YH-poäng, 75% studietakt fördelade på 51 veckor teori och 16 veckor LIA/praktik.

Behörighet

Utbildningen kräver endast grundläggande behörighet.

Om YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör

Genom att studera till Hållbar livsmedelsintraprenör kommer du att vara med och utveckla livsmedel utifrån ett hållbart, cirkulärt perspektiv. Du kommer att få både teoretisk och praktisk kunskap om det svenska hållbarhetsarbetet. Dessutom får du möjlighet pröva dina egna idéer i samråd med professionella livsmedelsproducenter.

Utbildningen ger dig en grundläggande kompetens inom hållbarhet och olika slags livsmedelsproduktion, samt möjlighet att specialisera dig genom LIA-praktik, (Lärande i Arbete).

Du får även kunskaper om till exempel de globala hållbarhetsmålen, hållbar växtförädling, företagande, hållbar djurhållning och hygien och säkerhet.

Goda förutsättningar till arbete

Utbildningen till Hållbar livsmedelsintraprenör ger dig mycket goda förutsättningar på arbetsmarknaden. Många företagare inom hållbar livsmedelsproduktion uttrycker en stor brist på yrkeskompetens. Dessutom pågår en nationell satsning på mer hållbar produktion av fisk och kött och på att utveckla vår växtförädling.

Mer om utbildningen

Distansutbildningen bedrivs i huvudsak digitalt genom föreläsningar, möten och grupparbeten. De tio fysiska träffarna är strategiskt placerade i Lund, Bjuv och Floda för att utnyttja branschkopplingarna som finns där.

Behörighet och urval

Utbildningen kräver endast grundläggande behörighet.

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  1. Ha avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen
  5. Examen från ett högskoleförberedande program, eller
  6. Yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 alternativt svenska som andraspråk 2 och engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand

Bifoga i ansökan

För att styrka dina meriter behöver du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vidimerade.

Om du har utländsk gymnasieutbildning ska dessa översättas och valideras. Om du har utländska akademiska meriter ska dessa översättas och valideras av UHR, Universitetet och Högskolerådet.

Kontaktinformation

Peter Moritz
peter.moritz@folkuniversitetet.se
Växelnummer: 046- 19 77 00