”Möjligheterna är kolossala”

Svensk livsmedelsproduktion måste öka och den måste vara hållbar. Det menar Wiveca Almgren, VD på livsmedelsföretaget Magnihill AB, som odlar, producerar och importerar frysta produkter från växtriket.

Wiveca Almgren, VD på livsmedelsföretaget Magnihill AB

Hon menar att den pågående pandemin sätter fingret på vikten av ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Pandemin är inte vår första kris, och säkert inte heller den sista, betonar Wiveca. Hon ser pandemin som en påminnelse om det sårbara i att vara beroende av livsmedelsimport från utlandet.

– Sverige måste bli bättre på att få fram fler av de produkter vi i dagsläget importerar. För detta behöver vi anställa kompetens i toppklass när det gäller till exempel teknik och odlings- och produktionsmetoder. Det krävs även en stor dos entreprenörskap, säger hon.

Mindre snack, mer verkstad

Dessutom kommer det att bli allt viktigare med mer hållbar och miljövänlig livsmedelsproduktion.

– När det gäller hållbarhet gäller att inte bara snacka utan att verkligen leverera hållbara och miljövänliga lösningar som även kommuniceras tydligt och transparent. Det kräver många konsumenter redan idag, och de kommer att kräva det ännu mer i framtiden, säger hon.

Även spetskunskap i frågor som rör teknik är avgörande.

– Vi måste investera i lösningar som både sparar pengar och på våra gemensamma resurser. All livsmedelsproduktion blir mer och mer automatiserad och då krävs den rätta kompetensen även för detta, förklarar hon.

Insektsburgaren dröjer

Mindre kött och mer grönsaker. Mer äkta vara. Inte så mycket jox i produkterna. Olika typer av bönor och proteingrödor. Det är framtiden inom livsmedelsproduktion menar Wiveca. Och kanske insekter – på längre sikt.

– Det kommer ta lång tid innan vi njuter av en insektsburgare. Men vem vet, en vacker dag kanske vi gör det. För att lyckas i denna branschen måste man vara nyfiken på och intresserad av framtidens livsmedelsproduktion. Det finns många framtidsföretag för den som är intresserad av att utvecklas. Möjligheterna är kolossala, säger hon.

Läs mer om YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör