Om yrkesrollen

Många livsmedelsföretag upplever att de har behov av både kompetens och resurser för att skapa en hållbar tillväxt. YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör tillgodoser detta behov.

Vad gör en hållbar livsmedelsintraprenör?

Det som efterfrågas kring hållbarhet i livsmedelssektorn finns till stor del inte idag. I din framtida yrkesroll är du delaktig i skapandet av det.

Som hållbar livsmedelsintraprenör kan du jobba med affärsutveckling som bygger på ett hållbarhetsperspektiv och ditt fokus ligger på de cirkulära flödena. Det kan till exempel handla om återvinning av såväl idéer som energi, ekonomi och restprodukter.

Kunskaperna du får på utbildningen efterfrågas också hos grossister som söker inköpare av hållbart livsmedel.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Affärsutvecklare
 • Livsmedelsinköpare
 • Livsmedelsförädlare
 • Produktionsutvecklare
 • Konsult

Dina arbetsuppgifter kan till exempel inbegripa:

 • Projektledning
 • Processledning
 • Innovation
 • Förändringsledning
 • Hållbarhetsanalys
 • Affärsanalys
 • Inköpskartläggning
 • Försäljningsstrukturer
 • Värdeerbjudande