Om utbildningen

Genom att studera till hållbar livsmedelsintraprenör kommer du att vara med och utveckla livsmedel utifrån ett hållbart och cirkulärt perspektiv.

Det som krävs av aktivt skapande i din framtida yrkesroll krävs även i utbildningen, då du görs aktiv i skapandet av delar av innehållet. Du kommer därmed att få både teoretisk och praktisk kunskap om det svenska hållbarhetsarbetet genom att vara en del i det. Dessutom får du möjlighet pröva dina egna idéer i samråd med professionella livsmedelsproducenter.

Utbildningen ger dig en grundläggande kompetens inom hållbarhet och olika slags livsmedelsproduktion, samt möjlighet att specialisera dig genom LIA-praktik, (Lärande i Arbete).

Om att vara intraprenör

Att vara intraprenör handlar om att ha och ta en aktiv roll och göra sig delaktig i företagets vision, förhållningssätt, strategiska arbetssätt, affärsmodeller och omvärldskontakter. Detta kräver öppenhet, nyfikenhet och egen förmåga till skapande, utvecklande och kontaktskapande utan givna svar. Detta tränas i vardagen och omsluter allt både i utbildningen och i yrkesrollen – du får inte svaren utan skapar hur:en.

Frågor och svar om utbildningen 

Hur ser arbetsmarknaden och framtiden ut efter utbildningen?

I dagsläget finns det inga andra utbildningar inom yrkeshögskolan som utbildar livsmedelsutvecklare med inriktning på hållbara livsmedelslösningar utifrån ett cirkulärt och intraprenöriellt perspektiv. Utbildningen möter ett uttalat behov som finns inom produktion såväl som inom inköp och sälj. Detta ger en utbildningsbredd som möjliggör ett brett anställningsområde för de examinerade och arbetsgivarna. Detta ger dig som studerande möjligheten att bli anställd, arbeta som konsult eller utveckla egna livsmedelsidéer.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen pågår under 71 veckor med teori och 17 veckor LIA. Samlat blir det cirka 1,5 år, inklusive ett sommaruppehåll.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Det är direktsänd digital undervisning två heldagar i veckan. Därutöver jobbar du aktivt och utvecklande med projektarbeten i grupp eller individuellt. Dessutom har du schemalagda studiebesök och gästföreläsningar. Utbildningen motsvarar en studietakt på 75%.

Måste man vara närvarande då det är schemalagd undervisning?

För att klara studierna bör man räkna med att vara närvarande och engagerad under undervisningsdagarna som görs via en digital plattform. Där finns cirka 5 träffar på utbildningen som kommer att placeras på specifika företag, samt på Folkuniversitetet i Lund. Du kommer att få ett schema med en termins framförhållning. Utbildningsledaren finns alltid till hands för dig som studerande som behöver extra handledning eller coachning för att nå utbildningens mål.

Vad betyder LIA? Ingår praktik i utbildningen?

Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik - en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen.

Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och du har möjlighet att skapa viktiga kontakter och att utöka ditt nätverk. Utifrån perspektivet Hållbar Livsmedelsintraprenör innebär LIA även att du aktivt samskapar med livsmedelsbranschen. Med ditt eget val av LIA skapar du din egen riktning och möjligheter för framtiden.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?

Ja, beroende på vart du bor och vilket företag du ska göra din LIA kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för.

Behöver jag köpa böcker?

Den litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för kostnaden. Eftersom utbildningen är digital behöver du också ha en dator – gärna med bra ljud. En laptop rekommenderas att ha med till de fysiska träffarna, men är inget krav. Folkuniversitetet ger dig en möjlighet att få Officepaketet under dina studier.