”Man måste få människor med sig”

Elina Lagesson var mitt uppe i en framgångsrik karriär som ekonom när pandemin slog till. Hemmajobb och mer tid över till reflektion ledde till att hon valde YH-ubildningen Hållbar livsmedelsintraprenör.

Elina Lagesson studerar till Hållbar livsmedelsintraprenör vid Folkuniversitetet

Elina trivdes som business analyst vid en stor bryggerikoncern på andra sidan sundet men något som saknades för att jobbet skulle kännas helt rätt. När pandemin slog till fick hon mer tid över att fundera på vad som är viktigast för henne.

– Jag kom fram till att jag ville jobba med något mer meningsfullt och den fråga engagerar mig mest är miljö och hållbarhet. Dessutom kom jag fram till att jag nog skulle passa som intraprenör, förklarar hon.

Vad kännetecknar en bra intraprenör?

– För att få till en förändring inom till exempel hållbarhet måste man ha ett stark driv men också förmåga att engagera och få människor med sig. För det krävs samarbete och att man är en duktig generalist som kan ta hänsyn till andra aspekter än bara miljömässig hållbarhet, inte minst ekonomi, berättar Elina.

En del av utbildningen fokuserar därför på helt andra saker än hållbarhet, såsom affärsmannaskap och projektledning.

Nytta av bakgrunden som ekonom

Hon menar att hon i sitt framtida yrkesliv kommer att ha stor nytta av sin master i ekonomi och att hon har jobbat som ekonom i olika funktioner. Hon har insikt i den verklighet företag eller organisation verkar i.

– För mig är det viktigt att även betona den ekonomiska hållbarheten. Allt hållbarhetsarbete måste vara även ekonomiskt hållbart, eller i alla fall inte ekonomiskt ohållbart, förklarar Elina.

Hon har gått utbildningen under ett drygt halvår och hittills överträffar den hennes förväntningar. Framförallt vill hon lyfta fram lärarna och föreläsarna.

Utbildning förankrad i verkligheten

– De kommer ofta direkt från näringslivet, vilket gör att utbildningen är aktuell och förankrad i verkligheten. Vi har även fått ta del av digitala studiebesök som lärarna gör i olika verksamheter, förklarar Elina, som också uppskattar att utbildningen är ganska fri och betonar den enskilde studentens ansvar för det egna lärandet.

– Det är inte så att man börjar läsa den här utbildningen och bara blir serverad kunskap. Det handlar väldigt mycket om att ta eget ansvar och samla in kunskap själv, säger hon.

I skrivande stund gör hon sin LIA-praktik (Lärande i arbete) på Ideon Open, som är ett stort innovationsbolag. Hon beskriver sin LIA som utmanande och mycket lärorik.

– Eftersom det är en väldigt bred verksamhet får jag inblick i en mängd olika verksamheter. Det kan vara krävande, men jag lär mig något nytt varje dag, säger hon.

Akvaponi lockar

Framtidsplanerna är inte satta i sten, men i dagsläget laborerar Elina med ett antal olika karriärvägar. Hon kan tänka sig både att jobba som konsult och att driva eget företag. Ett område som lockar henne är akvaponi. I korthet är detta en typ av cirkulär odling där fiskodling kombineras med växtodling. Även vertikalodling är ett intresseområde. Det innebär att man odlar på höjden, ofta inomhus och med LED-belysning.

– Detta är exempel på moderna odlingsmetoder som ännu är i sin linda. Men de behövs för att kunna effektivisera och öka vår inhemska produktion av livsmedel, och för att minska utsläppen, avslutar Elina.

Vill du bli hållbar livsmedelsintraprenör? 

Läs mer och ansök!