Ledningsgrupp

Folkuniversitetets YH-utbildning till Drifttekniker utformas i samarbete med arbetslivet. Utbildningens ledningsgrupp består av företag som säkerställer att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas.

 • Arvika Teknik AB
 • Karlstads Energi AB
 • Karlstad kommun
 • Munkfors Energi AB
 • Kristinehamns Värme AB
 • Kils Energi AB
 • Stora Enso Skoghall
 • Nordic Paper Bäckhammar
 • Representant från Karlstads universitet
 • Representant för gymnasiet
 • Utbildningsledare från Folkuniversitetet
 • Studeranderepresentanter från klasserna