Ledningsgrupp

Folkuniversitetets YH-utbildning till Drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion utformas i samarbete med arbetslivet. Utbildningens ledningsgrupp består av företag som säkerställer att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas.

Följande företag och organisationer är med i utbildningens ledningsgrupp:

 • Billerud-Korsnäs Gruvöns Bruk 
 • Bra Personal Sverige 
 • Karlstad Energi AB 
 • Karlstad kommun VA 
 • Kils Energi AB 
 • Kraftringen AB 
 • Landskrona Energi 
 • Munkfors Energi AB 
 • Nordic Paper Bäckhammar 
 • Stora Enso Skoghalls Bruk 
 • Sysav AB 
 • Teknik i Väst AB 
 • Värmevärden AB