Om utbildningen

Praktisk information om Folkuniversitetets utbildning till Drifttekniker kraft-värmeproduktion.

Att studera till Drifttekniker på distans vid Folkuniversitetet kombinerar friheten att studera varifrån du önskar med ansvaret att aktivt delta i ditt lärande. Lärplattformen Moodle står i centrum för din utbildning och den hjälper dig strukturera dina studier genom en tydlig kursplanering. Kurserna innehåller både teoretiskt material och praktiska övningar. Lärarledda föreläsningar genomförs varje vecka där du deltar på distans tillsammans med en klass Drifttekniker som läser samma utbildning på plats i Göteborg. Föreläsningarna spelas in så du kan se dem flera gånger. 

En stor del av utbildningen består av gruppuppgifter och detta arbete simulerar arbetslivets förhållanden, ger värdefull erfarenhet av teamarbete, samt förbereder dig för arbetsmarknaden. Engagemang och aktivt deltagande krävs genomgående i utbildningen, från förberedelser inför lektioner till genomförandet av olika projekt.

I din resa mot att bli en Drifttekniker kommer du att följa en veckoplan som stödjer ditt lärande och utveckling. Eftersom det är flera olika yrkesverksamma lärare som undervisar på utbildningen kan det vara små skillnader i struktur från kurs till kurs, men det finns alltid en tydlig grundstruktur att utgå från.

Utöver det digitala klassrummet, där du kommer att interagera med både lärare och klasskamrater, innehåller utbildningen även 6st fysiska träffar. Utbildningens start och avslut är två av de fysiska träffarna. Dessa två träffar genomförs på plats i våra lokaler i Göteborg, övriga träffar planeras senare. Dessa närträffar ger en ytterligare dimension till dina studier, där kan du knyta kontakter med klasskamrater, lärare och arbetsliv, samt få tillgång till gästföreläsningar.

Vårt mål är att erbjuda en utbildning som ger dig de viktigaste färdigheterna inom arbetsmiljö och gör dig redo att arbeta i en intressant och varierad bransch.

Lärande i arbete (LIA) 

I utbildningen ingår praktik, Lärande i arbete (LIA), på totalt 21 veckor, uppdelad på 2 kurser. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA.

Flertalet av de anläggningar som tar emot LIA-studerande kategoriseras av staten som en verksamhet som är nödvändig för att samhället ska fungera, så kallad samhällsviktig verksamhet. Därför gör de ofta en säkerhetskontroll av den studerande i samband med att hen söker LIA-plats hos dem.

Många ser LIA som en form av provanställning där du som studerande får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor. 

Särskilt stöd 

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd kontaktar du oss så snart som du tackat ja till din plats på utbildningen, så att vi kan påbörja ett arbete med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar.