Drifttekniker, kraft-värmeproduktion, distans

Yrkeshögskola – program Distans

Bli det du läser. Gå en yrkeshögskoleutbildning till Drifttekniker, kraft-värmeproduktion på Folkuniversitetet. Arbetslivet behöver dig!

Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion, Distans
Omfattning
400 YH-poäng
Studietakt
Heltid, 2 år
Antal platser
20
Antal veckor LIA
21

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Drifttekniker vid fjärrvärmeverk
 • Drifttekniker vid pannanläggningar inom massa- och pappersindustri
 • Operatör/Processoperatör
 • Drifttekniker vid kraftvärmeverk

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Nästa start: Augusti 2025

Är du intresserad av teknik, problemlösning, miljö och processer? Gå Folkuniversitetets YH-utbildning till Drifttekniker kraft-värmeproduktion! 

Hur ser arbetsmarknaden ut?  

Energisektorn är starkt växande i och med samhällets ökande behov av främst el, men även värme, ånga och fjärrkyla. Även teknikutvecklingen och ökade klimat- och miljökrav driver på processerna i såväl i industrin som på kraft-/ värmedistributionssidan så du kommer att jobba i en bransch där utvecklingen går i ett raskt tempo. Branschen har ett stort behov av nya välutbildade medarbetare, vilket ger dig goda möjligheter att gå direkt ut i arbete efter avklarade studier. 

Vad får du lära dig? 

Utbildningen varvar teori och praktik där du dels får den teoretiska grunden i hur ånga framställs genom förbränning av olika bränslen och hur den till slut blir till värme eller el som ska ut till kunder. Dels är du ute på praktik på ex. en fjärrvärmeanläggning eller ett kartongbruk och deltar i processen tillsammans med ett skiftlag.

Kurser 

 • Bränsle och förbränningsteknik  
 • Drift- och underhållsteknik och arbetsmiljö  
 • Elkunskap  
 • Examensarbete  
 • Fjärrvärmesystem  
 • Grundläggande kraft- och värmeanläggningar  
 • Kraft- och värmeanläggningar, fördjupning  
 • Lärande i arbete 1 
 • Lärande i arbete 2 
 • Processvattenkemi  
 • Strömningslära  
 • Styr- och reglerteknik  
 • Värmeteknik

Studieupplägg 

Utbildningen är på heltid och genomförs på distans med 8 träffar under de två åren. Under veckorna är det schemalagda lektioner, planerad handledningstid samt tid för att arbeta med enskilda uppgifter och grupplärande. Du har alltså frihet att studera var du vill och i viss mån även när du vill under förutsättning att du tar aktiv del av kommunikationen från såväl klasskamrater som kurslärare och planerar dina studier så att du hänger med i lärandet.

Lärande i arbete – LIA 

Lärande i arbete (LIA) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Utbildningen har två LIA-kurser på sammanlagt 21 veckor. Under LIA-perioden tränar du på din framtida yrkesroll och får kontakter som leder till jobb. 

Behörighet och urval 

För att vara behörig till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolan och den särskilda behörigheten Matematik 2. Saknar du den särskilda behörigheten? Gå vår behörighetsgivande förutbildning! Du får mer information om hur du anmäler dig när du lämnat in din ansökan till Drifttekniker kraft-värmeproduktion.

Läs mer om behörighet och urval

Samarbete med arbetslivet 

Utbildningen utformas och genomförs i nära samarbete med: 

 • Adven Sverige AB 
 • Arvika Fjärrvärme AB  
 • Billerud Korsnäs, Gruvöns Bruk 
 • Billingsfors bruk 
 • Bra Personal AB 
 • Degerfors Energi AB 
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
 • E-On Malmö 
 • Göteborgs Energi AB 
 • Götene Vatten & Värme AB 
 • Halmstads Energi och Miljö AB 
 • Hifab DU Teknik AB 
 • Hjo Energi AB 
 • Hässleholm Miljö AB  
 • Jönköping Energi AB 
 • Karlskoga Kraftvärmeverk AB  
 • Karlstad Energi AB  
 • Karlstad kommun VA-verken
 • Katrinefors Kraftvärme AB
 • Kils Energi AB 
 • Kraftringen AB
 • Landskrona Energi Kraft AB
 • Munkfors Energi AB 
 • Mälarenergi AB
 • Mölndal Energi AB
 • Nordic Paper AB
 • Orkla Food AB
 • Renova AB
 • Solör Bioenergi AB
 • Skövde Energi AB
 • Stockholm Exergi AB
 • Stora Enso, Skoghalls Bruk 
 • Sydkraft AB 
 • Sysav 
 • Söderenergi AB
 • Telge Energi AB
 • Trollhättan Energi AB
 • Uddevalla Energi A
 • Värmevärden AB
 • Växjö Energi AB
 • Uniper
 • Öresundskraft AB

Har du frågor?

Kontakta Prosha Jalal, utbildningsledare

Skicka e-post till Prosha Jalal, utbildningsledare prosha.jalal@folkuniversitetet.se

Ring Prosha Jalal, utbildningsledare på nummer 031-352 66 20