Utbildningens innehåll

Här kan du läsa mer om kurserna som ingår i yrkeshögskoleutbildningen Drift- och fastighetstekniker.

En veckas studier motsvarar fem yrkeshögskolepoäng som förkortas "yhp".

År 1

Projektmetodik, 5 yhp
Yrkesrollen, studieteknik och grundläggande projektmetodik.

Fastighetsteknik 1, 30 yhp
Klimatskal, värme/kyla, ventilation, vatten/avlopp och elsystem. Förståelse för hur systemen är uppbyggda och hur de samverkar på en övergripande nivå.

LIA 1, 20 yhp
Lära känna ett fastighetsbolag, vilka olika yrkesroller som finns och få en tydligare inblick i yrkesrollen

Fastighetsekonomi, 15 yhp 
Nyckeltal och begrepp, förståelse för grundläggande fastighetsekonomi och att kunna jämföra offerter.

Kommunikation för Drift- och fastighetstekniker, 15 yhp
Olika kommunikationsmodeller, att kunna möta kunder från olika målgrupper och nationaliteteter samt konflikthantering.

Fastighetsteknik 2, 30 yhp
Fördjupning i värmeteknik, kylteknik och ventilationsteknik samt övriga fastighetsrelaterade system som brandskydd, passersystem, larm och hissar. Inre och yttre skötsel såsom lokalvård och skötsel av grönyta.

Elteknik, 25 yhp
Elscheman och elsäkerhet.

Styr- och reglerteknik, 15 yhp
Uppbyggnad, drift, felsökning och åtgärder.

LIA 2, 30 yhp
Drift- och fastighetsteknik under handledning.

Fastighetsrelaterad juridik, 10 yhp
Förståelse för fastighetsrelaterad juridik. Kunna läsa och tolka avtal och gränsdragningslistor.

IT-kunskap, 10 yhp
Vanligt förekommande IT-system inom drift- och fastighetsteknik. Dagens nya teknik inom digitalisering samt spaning mot morgondagens.

År 2

Projektledning/personligt ledarskap, 15 yhp
Kunna driva egna projekt och arbeta efter en projektmetodik. Kunna driva egna processer och arbeta med ständig förbättring på ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Driftoptimering/energieffektivisering, 20 yhp 
Energieffektiviseringsåtgärder och att kunna räkna på besparingar.

LIA 3, 50 yhp
Självständigt arbete i drift- och fastighetsteknik med tillgång till handledare. Eget projektarbete om energieffektivisering.

Examensarbete, 10 yhp
Självständigt arbete med utgångspunkt från utbildningens huvudområden.