Om utbildningen

Drift- och fastighetstekniker är en platsbunden yrkeshögskoleutbildning som hålls i Jönköping och Södertälje.

Utbildningen går under 2 år på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Unikt för en yh-utbildning är närheten till branschen. Dels genom att ledningsgruppen består av representanter från fastighetsbranschen och att ledamöterna har möjlighet att kontinuerligt bidra med sina yrkeserfarenheter så att utbildningen hålls aktuell. Dels genom de så kallade LIA-kurserna. Det är kurser som äger rum ute på ett företag i fastighetsbranschen. LIA är en förkortning för Lärande i arbete.

I nära samarbete med representanter från fastighetsbranschen har Folkuniversitetet utformat denna yh-utbildning, för att kunna möta det behov av kompetens man har i branschen.