Drift- och fastighetstekniker

Du ser till att en fastighet fungerar som den ska, samtidigt som du vårdar kundrelationer, för att på ett tidigt stadium få reda på brister i fastigheten.

Vad gör en drift- och fastighetstekniker?

En drift- och fastighetstekniker ansvarar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system när det gäller drift, underhåll och skötsel. I ditt arbete påverkar du människors vardag i både hem och på arbetsplatsen. Det är ett socialt arbete med mycket kundkontakt.

En stor del av arbetet består i att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Det innebär att du får göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten, utifrån ett ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. (Hämtat från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.)

Du arbetar ofta i ett team tillsammans med förvaltare, energiingenjör och företagets kundtjänst.

Vanliga arbetsplatser

Fastighetsbranschen är bred och det finns många olika typer av arbetsgivare och arbetsplatser som du kan jobba på.

Det man i första hand tänker på är olika typer av fastighetsbolag, både stora och små. Det finns både sådana som ägs privat och som ägs av offentliga aktörer, exempelvis allmännyttan. Vissa ägs av föreningar där det är de boende som är medlemmar i föreningen. Vidare kan man arbeta åt offentliga aktörer, ex. kommuner och regioner. Då kan det handla om skolor, äldreboenden och sjukhus.

Man kan även arbeta åt företag som inte själva äger bostäder men som erbjuder olika typer av tjänster åt fastighetsbolag, så kallad entreprenad.

Vanliga yrkesroller

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

 • Drift- och fastighetstekniker
 • Drifttekniker, fastighet
 • Fastighetsansvarig
 • Fastighetstekniker
 • Maskinist, fastighet

Arbetslivets kompetenskrav

 • Fördjupad kunskap inom elteknik – förberedelse för framtida el-behörighet
 • Fördjupad kunskap om samtliga fastighetstekniska system och hur styr- och reglersystemet styr dessa
 • Förståelse för hur ekonomi styr verksamheten. Kunna läsa och förstå avtal, gränsdragningslista
 • Förståelse för vikten av arbete med hållbar utveckling ur flera perspektiv.
 • Självständigt tolka mätvärden, dra slutsatser och vidta åtgärder. Veta när man ska kalla in experter
 • Självständigt tolka mätvärden, dra slutsatser, vidta åtgärder och driva förbättringsarbete.
 • Specialiserad kunskap inom Styr och reglersystem samt energieffektivisering
 • Starkt kundfokus – kunna möta och bemöta kunderna på ett professionellt sätt
 • Övriga typer av fastighetstekniska system; Brandskydd, hissar, passersystem