Behörighet och urval

För att söka till drift- och fastighetstekniker krävs grundläggande behörighet. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur antagningsprocessen går till.

Grundläggande behörighet

Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av nedanstående punkter:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående. Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från UHR - Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan ta tid att utföra, så se till att vara ute i mycket god tid. Bedömning av utländsk utbildning.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Om du saknar grundläggande behörighet kan du åberopa reell kompetens i din ansökan.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet kan du åberopa reell kompetens i din ansökan.

Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet med mera. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskilda förkunskaper. 

Bedömning av reell kompetens

När Folkuniversitetet bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Folkuniversitetet sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in i din Kompetenskartläggning. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas. Under rubriken ”Så ansöker du” kan du läsa mer om hur du söker på reell kompetens.

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Antagningsprocess

  1. När du har lämnat in din ansökan gör vi en bedömning om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.
  2. Om det är fler sökande än antalet platser i utbildningen kan det bli aktuellt med urvalsprov. Dessa hålls i så fall den 30-31 maj 2024
  3. Du får ditt antagningsbesked på yh-antagning.se under vecka 25.
  4. Uppropet äger rum på plats i Södertälje och Jönköping den 26 augusti. Om du har blivit antagen och inte kommer till uppropet förlorar du din utbildningsplats.

Urval

Om det är fler behöriga sökanden än vad det finns platser gör vi ett urval. Vi har valt att använda oss av skriftligt urvalsprov. Om det blir aktuellt med urvalsprov får du meddelande om detta på yh-antagningen i början av juni.