Drift- och fastighetstekniker

Vill du jobba praktiskt inom fastighetsbranschen med drift av bostäder och företagslokaler? Då är rollen som drift- och fastighetstekniker något för dig!

Vad gör en drift- och fastighetstekniker?

Fastighetsbranschen är i ständig utveckling vad gäller frågor kring miljö, hållbarhet och digitalisering. Som drift- och fastighetstekniker har du ansvar för den dagliga driften av en eller flera fastigheter och är företagets ansikte utåt. En viktig del av arbetet är att se till att fastigheten fungerar väl och att alla fastighetstekniska system fungerar på ett miljömässigt bra sätt. Du ansvarar också för att underhåll sköts samt att expertis beställs in när det behövs. Du arbetar i ett team tillsammans med förvaltare, energiingenjör och företagets kundtjänst. I ditt arbete påverkar du människors vardag i både hem och på arbetsplatsen och det är ett socialt arbete med mycket kundkontakt.

Var får jag jobb?

Fastighetsbranschen är bred och det finns många olika typer av arbetsgivare du kan arbeta åt. Det man i första hand kanske tänker på är olika typer av bostadsbolag, både stora och små. Det finns både sådana som ägs privat och som ägs av offentliga aktörer, ex. Allmännyttan. Vissa ägs av föreningar där det är de boende som är medlemmar i föreningen. Vidare kan man arbeta åt offentliga aktörer, ex. kommuner och regioner. Då kan det handla om skolor, äldreboenden och sjukhus.

Man kan även arbeta åt företag som inte själva äger bostäder men som erbjuder olika typer av tjänster åt fastighetsbolag, så kallad entreprenad.