Om utbildningen

Utbildningen är 1,5 år och innehåller 15 obligatoriska delkurser varav tre utgörs av LIA (lärande i arbete).

Upplägg

Du har undervisning 2-3 dagar i veckan, övrig tid är avsatt för självstudier. Undervisningsdagarna kan bestå av en mix med skolförlagda dagar och digital undervisning.

Lärarna består av fristående konsulter som har erfarenhet från det specifika område kursen handlar om. Vi gör även en del studiebesök och har besök av gästföreläsare från olika områden inom fastighetsbranschen, beroende på vilken kurs som är aktuell för tillfället.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet aktivt är med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen och att ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

LIA - lärande i arbete

I utbildningen ingår även tre LIA-perioder, Lärande i arbete, då du är på ett fastighetsföretag. Dessa perioder innebär att du är på fastighetsföretaget på heltid. Skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats, dock så ser vi det som ett viktigt utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats. Arbetsgivarna ser det som meriterande att du själv sökt upp just dem. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov.