Drift- och fastighetstekniker

Yrkeshögskoleutbildning Jönköping

Vill du jobba praktiskt inom fastighetsbranschen med drift av bostäder och företagslokaler? Yrkeshögskoleutbildningen Drift- och fastighetstekniker är en 1,5-årig utbildning som berättigar till studiemedel. Det finns goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning. Du kan fortfarande söka till utbildningen.

Lämna sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster Drifttekniker i garage
Sista ansökningsdatum
2021-08-30
Utbildningsstart
2021-08-23
Omfattning
300 YH-poäng
Studietakt
Heltid
Antal platser
25
Antal veckor LIA
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Bovärd
 • Fastighetsansvarig
 • Fastighetsskötare/tekniker
 • Driftstekniker
 • Maskinist

Fakta

Fastighetsbranschen är i ständig utveckling vad gäller frågor kring miljö, hållbarhet och digitalisering. Som drift- och fastighetstekniker har du ansvar för den dagliga driften av en eller flera fastigheter och är företagets ansikte utåt. En viktig del av arbetet är att se till att fastigheten fungerar väl och att alla fastighetstekniska system fungerar på ett miljömässigt bra sätt. Du ansvarar också för att underhåll sköts samt att expertis beställs in när det behövs. Du arbetar i ett team tillsammans med förvaltare, energiingenjör och företagets kundtjänst. I ditt arbete påverkar du människors vardag i både hem och på arbetsplatsen och det är ett socialt arbete med mycket kundkontakt.

Under utbildningen får du goda kunskaper i:

 • Samtliga fastighetstekniska system och hur styr- och reglersystemet styr dessa.
 • Elkunskap – förberedelse för B-behörighet.
 • Övriga typer av fastighetstekniska system som till exempel brandskydd (sprinkler och larm), hissar och passersystem.
 • Kundfokus – att kunna möta och bemöta kunderna på ett professionellt sätt.
 • Förbättringsarbete med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
 • Kommunikation med olika målgrupper på svenska och engelska samt läsa och förstå engelska begrepp.
 • Digitalisering – att kunna hantera dagens teknik och ha beredskap för morgondagens möjligheter.
 • Hur ekonomi styr verksamheten och att kunna läsa och förstå avtal och gränsdragningslista.

Du har undervisning 2-3 dagar i veckan, övrig tid är avsatt för självstudier. Undervisningsdagarna består av en mix med skolförlagda dagar och digital undervisning.

I utbildningen ingår även tre LIA-perioder, Lärande i arbete, då du är på ett fastighetsföretag. Dessa perioder innebär att du är på fastighetsföretaget på heltid.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kompetens att:

 • Självständigt och med fokus på god resurshushållning säkerställa optimal drift av en eller flera fastigheter på ett juridiskt korrekt sätt.
 • Ha en god dialog med kunder och ett gott bemötande för att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda avvikelser i driften av fastigheten.
 • Driva den egna kunskapsuppbyggnaden genom att följa med i teknikutveckling inom olika typer av fastighetsrelaterade system med fokus på digitaliseringens möjligheter.

Stor regional efterfrågan

Det finns idag ett stort behov av ny kompetens inom fastighetsbranschen och där kan du som drift- och fastighetstekniker komplettera både fastighetsskötaren och energiteknikern i deras arbete. Du arbetar både praktiskt med fastighetsteknik och har god kundkontakt.

"Utbildningen ligger helt rätt i tiden för oss. Jönköpings kommuns pågående och planerade byggnationer innebär att lokalytan på kort tid beräknas öka med 20-25 %, vilket leder till ett ökad kompetensbehov samtidigt som det fortfarande finns en del pensionsavgångar. Inom tekniska kontoret kallas fastighetstekniker för antingen drifttekniker eller maskinist, och vi ser att yrkesrollerna ytterligare behöver renodlas och då styrning av fastigheterna kräver allt mer kunskap om energi och driftoptimering. Yrkesrollerna blir också mer komplexa och behöver hantera tekniska frågor samtidigt som man har ett tydligt kundfokus, varför även den sociala kompetensen blir allt viktigare."

Thomas Bergholm, teknisk direktör på Jönköpings kommun

Utbildningen sker i tätt samarbete med aktörer inom fastighetsbranschen i Jönköpings län.

Vad innebär yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Har du frågor?

Kontakta Kundservice

Skicka e-post till Kundservice direkt@folkuniversitetet.se

Ring Kundservice på nummer 08-789 42 00