Läke- och livsmedelstekniker

Life science och biotechbranschen utvecklas ständigt och växer starkt i vår region. Efterfrågan på utbildade medarbetare inom teknikbranschen är stor idag och anställningsbehovet tros öka.

Läke- och livsmedelstekniker arbetar i labb, Folkuniversitetet Uppsala

Efter utbildningen kan du arbeta som läkemedelstekniker eller livsmedelstekniker i offentlig och privat regi och du har praktiska färdigheter och kompetenser inom läke-och livsmedelsrelaterad produktion.