Ledningsgrupp

Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet.

Ledningsgrupp i trappa. Folkuniversitetet i Uppsala, Läke- och livsmedelstekniker.

Folkuniversitetets YH-utbildningar utformas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.Ledningsgruppen har, tillsammans med utbildningsledaren, huvudansvaret för utbildningens innehåll och kvalitet.
Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från både arbetslivet, anordnaren och de studerande.

I ledningsguppen för utbildningen Läke- och livsmedelstekniker ingår följande representanter från arbetslivet:

  • STUNS Life Science 
  • Uppsala kommun 
  • Poolia 
  • Recipharm 
  • TermoFisher 
  • AFRY 
  • Cytiva 
  • Fresenius-Kabi
  • Uppsala Universitet 
  • Teknikcollege