LIA i Uppsala Business Park

I Uppsala Business Park råder en myllrande innovationskultur, och här har tre studerande på utbildningen Läke- och livsmedelstekniker haft sin LIA.

LIA-besök Läke- och livsmedelstekniker, Folkuniversitetet Uppsala, Uppsala Business Park

Ingrida, LIA på Fresenius-kabi, Hasitha, föreläsare och handledare, Julia, LIA på Eurofins, och Jaccob, LIA på Recipharm.

Att studera till Läke- och livsmedelstekniker i Uppsala har den stora fördelen att det är promenadavstånd från skolan till Uppsala Business park (UBP) – ”den strategiskt perfekta platsen för innovation”. Här samlas en mängd företag inom Life Science och biotech.

Hasitha Priyashantha, föreläsare och LIA-handledare på Folkuniversitetets yrkeshögskola i Uppsala, har varit på LIA-besök och bland annat träffat studerande som har LIA-platser på UBP-företagen Recipharm OT Chemistry AB, Fresenius-kabi och Eurofins.

"Uppsala Business Park utgör en rik miljö för lärande, nätverkande och personlig utveckling. Här finns gynnsamma förutsättningar att bygga broar mellan yrkeshögskolestudier och framtida arbetsliv”, säger Hashita.

Det som gör LIA på ett företag på UBP så speciellt är att det medför en unik möjlighet till nätverkande även utanför den egna LIA-platsen. UBP hyser företag från olika sektorer inom Life Science vilket ger de studerande en bredare förståelse för branschen i stort och möjlighet att upptäcka fler karriärvägar än vad man visste om innan.
Här finns många olika typer av företag, exempelvis cutting-edge-företag, start-ups, väletablerade företag och forskningsinstitutioner.
Det finns även möjlighet att få tillgång till specialutrustning, resurser och faciliteter eftersom så många olika typer av företag är samlade på samma plats. Det kan vara särskilt värdefullt om man är intresserad av något område med specifikt teknologiskt behov.

LIA läke- och livsmedelstekniker

Lunch med LIA-snack. Jaccob, Ingrida och Julia kan träffas regelbundet under LIA-perioden tack vare närheten mellan företagen i parken.

Lärmiljön är dynamisk och professionell och du får på nära håll ta del av hur framgångsrika företag arbetar. Här ges praktiska kunskaper som inga läroböcker kan erbjuda! Den teoretiska kunskapen du fått I skolan kommer till praktisk tillämpning och du får branschspecifik kunskap om processer, utrustning och regelverk. Du får arbeta med erfarna yrkesverksamma som kan fungera som mentorer och erbjuda vägledning och tips när du navigerar i din tidiga karriär.

UBP arrangerar även gemensamma aktiviteter för de som arbetar där. Det kan vara frukost med nätverkande, inspirationsföreläsningar, yoga på lunchen eller varför inte det lite mer säsongsbetonade "halloweenfika med skräckfilmsquiz".
Sammantaget ger detta unika förutsättningar att skaffa värdefulla kontakter i branschen.

Många UBP-företag kan erbjuda anställning till praktikanter som presterar bra under sin LIA.Kanske är din LIA ett första steg till en anställning inom just ditt intresseområde.

Text och Bild: Hasitha Priyashantha, Föreläsare/handledare i YH-utbildningen Läke- och Livsmedelstekniker, Folkuniversitetet, Uppsala.