Om utbildningen

Livsmedelstekniker läkemedelstekniker

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och bedrivs på plats i Uppsala. Den varvar lärarledd undervisning med laborationer, självstudier, grupparbeten, handledning, LIA, studiebesök och gästföreläsningar från arbetslivet.

Kurserna omfattar hela kedjan från idé till produkt med hygienkrav, processteknik, processkemi samt kännedom om relevant lagstiftning.
Du lär dig också ett kvalitetstänkande inom säkerhet, produktkvalitet och miljö samt praktiskt användning av olika säkerhets- och förbättringsverktyg. 

Vad är en YH-utbildning egentligen?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

LIA - lärande i arbete

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om samt får på ett praktiskt sätt delta i och lära dig arbetet.

Du kan göra din LIA i Uppsala eller på annan ort. Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och resor till och från din LIA-plats.

Skolan kan inte hjälpa till att ordna studentboende.

Går det att kombinera jobb och studier? -Eftersom det heltidsutbildning rekommenderar vi starkt att man inte arbetar på vardagarna då det är en intensiv utbildning som kräver sitt fokus.