LIA-besök på Recipharm i Uppsala

Att ta steget från skolbänken ut i arbetslivet kan vara en utmaning, men de studerande på Läke- och Livsmedelsteknikerprogrammet vid Folkuniversitetet i Uppsala är väl förberedda när den dagen kommer. 

Utbildningens LIA-samordnare och föreläsare Hasitha Priyashantha är på besök hos Jacob Larsson som är ute på sin LIA 2 på företaget Recipharm i Uppsala. Här finns även de före detta eleverna Elina Anter och Linda Emanuelsson som gick utbildningen på Folkuniversitetet året innan Jacob och som nu är anställda på företaget.

imagewwy2.png

Från vänster till höger:  Hasitha Priyashantha, Jacob Larsson, Elina Anter och Linda Emanuelsson

Från klassrum till praktiskt lärande

På Recipharm får Jacob använda sina teoretiska kunskaper från klassrummet i verkliga situationer. Han får bland annat vara med när de anställda gör olika kvalitetskontroller i labbet. Han har valt att skriva sitt examensarbete baserat på erfarenheter från LIA. Stöd och handledning får han av bland annat Elina och Linda.

imagea3skc.png

Elina hjälper Jacob att genomföra experiment för examensarbetet.

Smidig övergång från skola till jobb tack vare LIA

Även Elina gjorde sin LIA på Recipharm och fick sedan en heltidsanställning där efter examen. ""Eftersom jag gjorde min LIA här var övergången från utbildning till jobb smidig. Jag fick grundläggande kunskaper under min LIA utöver utbildningen, vilket banade vägen för en bra karriärstart," säger Elina

Linda var på LIA på annat håll under utbildningen men efter tips och pepp från Elina sökte hon en tjänst på Recipharm och fick den. Hon är tacksam för stödet hon fick av sina kollegor när hon började på det nya jobbet och för de grundläggande färdigheter hon fick under sin utbildning. "Även om jag inte gjorde min LIA här, gav utbildningen mig väsentliga kunskaper och färdigheter. Med stöd från kollegor som Elina anpassade jag mig snabbt till min roll och fann framgång" säger Linda.

Olika vägar till jobb

"Att se studenter lyckas så här efter utbildningen gör mig stolt," säger Hasitha Priyashantha.

Vägen till jobb kan se olika ut men kombinationen LIA, teoretiska studier och mentorskap gör att de studerande på Folkuniversitetet i Uppsala är väl förberedda och redo för en givande karriär inom branschen. Det inspirerar framtida läke- och livsmedelstekniker till att göra karriär inom området och främjar tillväxten inom Life science i Uppsala-regionen.

”Oavsett var du gör din LIA, banar de erfarenheter och rekommendationer du får vägen för framtida framgång," säger han.

imagevmb4i.png

Jacob (studerande) och Hasitha (LIA-handledare) diskuterar LIA-praktiska frågor

Text och bild: Hasitha Priyashantha, Föreläsare/handledare på YH-utbildningen Läke- och Livsmedelstekniker, Folkuniversitetet i Uppsala.