Att möta arbetslivets behov inom life sciencebranchen

Life science- och biotechbranschen utvecklas och växer starkt i Uppsalaregionen vilket medför behov av många nya medarbetare. För att kunna möta arbetslivets kompetenskrav är de 20 veckorna LIA (lärande i arbete) en viktigt del av utbildningen.

Linda Emanuelsson studerar Läke- och livsmedelstekniker på Folkuniversitetet i Uppsala

Linda har ett eget projekt på sin LIA-plats; att använda alginatbaserad polymerfilm som ett läkemedelslevereringssystem.

I september 2021 startade den 2-åriga Yh-utbildningen Läke- och livsmedelstekniker i Uppsala och nu har de studerande varit ute på den första LIA-perioden av två. LIA är en kvalificerad, arbetsplatsförlagd yrkespraktik med yrkeskunnig handledning. Den praktiska yrkesinriktningen förenas därigenom med de fördjupade teoretiska kunskaperna som utbildningen ger.

Besök hos de studerande på LIA-företagen

Hasitha Priyashantha, som är både föreläsare och LIA-handledare på utbildningen, har varit ute på LIA-företagen och besökt de studerande. 

”Det är roligt att se hur våra studerande trivs och utvecklas under sin första LIA-period i det verkliga arbetslivet", säger han. "Det är med stor glädje jag kan se att de dagligen lär sig arbetssätt i olika laboratorier och industrier, inte bara i Sverige utan även i Tyskland. LIA är en fantastisk möjlighet för dem att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Jag är övertygad om att våra studerande kommer att göra sitt bästa, både under LIA-perioderna och under framtida anställningar.”

I år gör våra studerande LIA på RenFuel K2B AB, de Faire Medical AB, Arla Foods, Eurofins, Klaria AB, Livsmddelsverket, Stockeld Dreamery, Kristinehamns kommun, Füchschen Bryggeri, BioGaia, Bio-Works, Uppsala Universitet (1 labb) och Sveriges lantbruksuniversitet (2 labb).

Linda Emanuelsson gör sin första LIA-period på Klaria AB i Uppsala. "Klaria AB visade redan från början att de hade förtroende för mig då jag fick ett eget projekt att jobba med under dessa 10 veckor, berättar Linda. Det jag har lärt mig under utbildningen har jag fått användning för här och jag har verkligen fått chans utveckla mina kunskaper. Att få ta del av samtliga steg i processen och utvecklingen är för mig viktigt och intressant. Jag hittade en riktigt bra LIA-plats”.

 

Hassan studerar Läke- och livsmedelstekniker på Folkuniversitetet i Uppsala.

Hassan fick LIA på ett komersiellt analytiskt laboratorium.

Hassan Ebrahimi fick LIA-plats på Eurofins Pegasuslab AB i Uppsala. Det är ett kommersiellt analytiskt laboratorium där Hassan får vara med i allt, från mottagning av prover till att förbereda slutrapporterna. De många arbetsuppgifterna har gett honom tillfälle att praktisera mycket av det som krävs för att arbeta i ett kommersiellt labb. Han ser redan fram emot LIA-period två som han kommer att ha på samma plats.

 

Domitille studerar Läke- och livsmedelstekniker på Folkuniversitetet i Uppsala.

Domitille Niyitegeka gör sin LIA på BioGaia där hon får arbeta med metodutveckling och grundforskning om bioteknik och probiotiska produkter.

”Min LIA-plats har gett mig möjlighet att delta i ett pågående forskningsprojekt och uppleva arbetslivet som labbtekniker inom bioteknikbranschen”, berättar Domitille.

 

Asoor studerar Läke- och livsmedelstekniker på Folkuniversitetet i Uppsala

Asoor Khalafian får arbeta i olika labbmiljöer under LIA-perioden. Under den här arbetsuppgiften med biogasproduktion får hon både grundläggande och avancerade labbkunskaper. 

Asoor Khalafian gör sin LIA inom mikrobiell bioteknik vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Här engagerar hon sig i ett pågående forskningsprojekt genom att assistera forskare som arbetar i molekylärlabb, reaktorlabb och instrumentlabb där de genom miljöbioteknik och anaeroba (utan syre) mikrobiella-processorer omvandlar avfall till värdefulla produkter. Tack vare den praktiska erfarenhet hon får på sin LIA-plats kommer hon att kunna arbeta som labbtekniker direkt efter utbildningen. ”Detta är en riktigt mångsidig arbetsmiljö där jag får göra allt från forskning till att arbeta i labb och förbereda testprover för användning i olika analysutrustningar som HPLC och GC samt biogasproduktionsreaktorer”, säger Asoor Khalafian

 

Kaila studerar Läke- och livsmedelstekniker på Folkuniversitetet i Uppsala

I ett av labben på LIA-platsen, labbet för kvalitetskontroll, får Kaila bland annat kalibrera multimätaren vid behov.

Kaila Lindgren gör sin LIA på de Faire Medical AB i Uppsala, ett företag som arbetar med att ta fram och tillverka pre- och probiotika. Hon har fått möjlighet att ägna sig åt produktformulering, dokumentation och kvalitetskontroll, utöver många andra dagliga sysslor inom företaget. Hon upplever att hon har haft stor nytta av de teoretiska kunskaper hon fått under utbildningen och att hon kunnat omsätta dem i det dagliga arbetet på de Faire Medical AB. ”Att arbeta inom ett mindre startup-företag innebär att man ständigt får anta nya utmaningar och prova på nya yrkesroller vilket är jätteroligt” säger Kaila.

Får endast användas av YH-utbildningen Läke- och livsmedelstekniker i Uppsala

Jolly Das har sin LIA inom livsmedelsbranchen på Arla Foods.

På Arla Foods arbetar man mot ett hållbart mejeri med målet att minska gårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030. Jolly fick ta del av en rad arbetsuppgifter under sin LIA på Arla Foods. ”Jag fick lära mig olika stadier av mjölkbearbetning och rutinlaboratoriumarbete inklusive bakteriologisk och kemisk analys av mjölk, miljöanalys, sensorisk analys, övervakning av varje steg i produktionslinjerna och säkerställande av strikta hygien- och livsmedelssäkerhetsstandarder. Variationen i arbetet gör varje dag spännande. Läke -och livsmedelsteknikerutbildningen ger möjligheter att tillämpa teoretiska kunskaper i den "verkliga världen".

Text och bild: Hasitha Priyashantha