Socialpedagog, Östersund

Yrkeshögskoleutbildning Östersund

Socialpedagog är ett yrke för dig som vill engagera dig i andra människor och som är intresserad av att arbeta med positivt förändringsarbete på olika sätt. Som socialpedagog är du med och bidrar på ett konkret sätt till att stötta människor i att leva självständiga välfungerande liv.

Close up shot of a mid-adult man listening to someone speaking whilst sitting in a support group session.
Sista ansökningsdatum
2021-09-12
Utbildningsstart
2022-01-11
Studietakt
Heltid
Antal platser
25
Antal veckor LIA
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Socialpedagog
  • Behandlingspedagog
  • Behandlingsassistent

På fyra terminer har du en komplett yrkesutbildning!

Du kommer som socialpedagog att arbeta med olika utsatta grupper i samhället, både på individnivå och i grupp och du kan till exempel arbeta inom skola, socialtjänstens öppenvård, landsting/region, kriminalvården och behandlingshem. I utbildningen läser du kurser som socialt arbete, utveckling, socialisation och livsvillkor, socialpedagogik samt psykisk ohälsa och missbruk. Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård- och behandlingsarbete i många olika verksamheter. För socialpedagoger finns en växande arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom många områden. 

LIA - Lärande i arbetslivet

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en bild av vilka arbetsuppgifter du kommer att ha som socialpedagog och du får möjlighet att öva på praktiska situationer och därigenom lära dig yrket. Att arbeta som socialpedagog handlar till stor del om bemötande, förmåga till samtal samt färdigheter att omsätta teoretisk kunskap i mötet med människor och detta ges du möjlighet att utveckla under LIA-perioderna.  

LIA är i två perioder, en på 8 veckor och en längre på 12 veckor. Våra samarbetspartners erbjuder LIA-platser. Du som studerande kan också själv ordna en egen LIA-plats, så länge den följer utbildningens krav. I vissa fall kan praktikplatser bli fördelade så att resa till annan ort krävs.

Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Grundläggande behörighet

  1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Med gymnasieexamen menas 3-årigt gymnasium (minst 2250 gymnasiepoäng) eller motsvarande. Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Bifoga dokument som styrker gymnasieexamen med minst godkänt i 2 250 gymnasiepoäng (eller motsvarande).

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha godkända betyg som motsvarar en avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Examen ska uppvisa betyg som motsvarar 3-årigt gymnasium. I grundläggande behörighet så ingår minst Godkänt betyg i Svenska/svenska som andra språk 1, Engelska 5 och Matte 1.

Betyg som styrker din behörighet till utbildningen ska bifogas din ansökan.

Saknar du betyg men anser att du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för utbildningen kan du åberopa reell kompetens. Dina kunskaper ska motsvara det som övriga sökande styrker via sina betyg.

Urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval. Urvalet sker genom ett särskilt prov som avser att pröva att de sökande har tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och samhällskunskap.

Särskilt prov

De sökande som är behöriga till utbildningen kommer att kallas till en informations- och provdag. Under informationsdagen kommer det att ske två saker. För det första kommer alla behöriga sökande att få information om utbildningen och hur det är att vara yrkesverksam socialpedagog.

För det andra kommer de sökande att få delta i ett skriftligt prov där läsförståelse i svenska och engelska samt kunskaper i samhällskunskap prövas. Språkdelen kan ge maximalt 50 poäng och samhällsdelen maximalt 100 poäng. Totalpoäng på provet är således 150 poäng. Svårighetsgraden på provet ligger i nivå med de ämneskunskaper som utgör behörighetsgrund för utbildningen.

Antagning

När antagningsprovet är genomförts rangordnas de sökande genom poängen från provet. Om två sökande får samma poäng på provet så viktas resultatet att poängen från samhällsdelen väger mer än poängen från språkdelen.

De sökande antas till utbildningen enligt denna rangordning. När utbildningens platser är fyllda tilldelas eventuella reservplatser enligt samma rangordning.

För att bli antagen krävs även att du skriver antagningsprov, vilket sker under juli eller augusti månad. Mer information får du från oss när det är aktuellt.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet
Om du åberopar reell kompetens så ska du skicka in lämpliga intyg eller underlag som du anser styrker din reella kompetens. Det kan till exempel handla om arbetsgivarintyg, studieintyg, meriter från ideella uppdrag eller liknande. Detta kommer utgöra ett första underlag för att bedöma om du har den reella kompetens som krävs för att kunna gå vidare i antagningsprocessen.
 

Praktiskt

Utbildningen är platsbunden till Östersund.

Ansökan öppnar 17 maj och stänger 12 september.
Utbildningen startar 11 januari 2022.

Utbildningen lyder under Myndigheten för yrkeshögskolan och är studiemedelsberättigad från CSN. Studerande vid vår Yrkeshögskola omfattas också av Östersundshems bostadsgaranti för studenter, så du får hjälp med att hitta ett studentboende.

 

Har du frågor?

Kontakta Katja Stener

Skicka e-post till Katja Stener katja.stener@folkuniversitetet.se

Ring Katja Stener på nummer 063-6605574