Lärande i arbete - LIA

LIA betyder Lärande i Arbete och är en del av utbildningen. Det är kvalificerad yrkespraktik på en arbetsplats.

LIA bland glada människor

Under dina LIA-perioder får du en bild av vilka arbetsuppgifter du kommer att ha som socialpedagog och du får möjlighet att öva på praktiska situationer och därigenom lära dig yrket. Att arbeta som socialpedagog handlar till stor del om bemötande, förmåga till samtal samt färdigheter att omsätta teoretisk kunskap i mötet med människor, och detta ges du möjlighet att utveckla under LIA-perioderna.  

LIA är fördelat på två perioder, en på 8 veckor och en längre på 12 veckor. Våra samarbetspartners erbjuder LIA-platser. Du som studerande kan också själv ordna en egen LIA-plats, så länge den följer utbildningens krav. I vissa fall kan praktikplatser bli fördelade så att resa till annan ort krävs.

Genom vårt samarbete med Erasmus har du även möjlighet att göra din LIA-period i ett annat land. Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.