Stort behov av socialpedagoger

Vill du hjälpa människor till ett självständigt och välfungerande liv? Utbildningen till socialpedagog på Folkuniversitetet i Östersund ger dig goda chanser till ett intressant och meningsfullt yrke. – Det finns en stor efterfrågan på kompetens i branschen, säger utbildningsledaren Sara Jakobsson.

Socialpedagoger arbetar ofta med utsatta grupper och individer i samhället – människor som behöver hjälp och stöd att hitta tillbaka till ett välfungerande liv. I yrkesrollen kan du exempelvis möta skolungdomar som kämpar med psykisk ohälsa eller kriminella med beroendeproblematik.
 
– Det är ett meningsfullt och väldigt viktigt jobb. För att passa för yrket behöver du vara empatisk, trygg och intresserad av människor, säger Sara Jakobsson utbildningsledare på Folkuniversitetets socialpedagogutbildning i Östersund.
 
 
 
Maria Liljebäck läser till socialpedagog
 
För Maria Liljebäck som läser sin tredje termin var det möjligheten att göra en positiv skillnad i samhället och att få hjälpa människor att fokusera på sina styrkor som fick henne att söka till yrkeshögskoleutbildningen. Hon har tidigare bland annat arbetat med ett suicidpreventivt program för högstadie- och gymnasieungdomar och upplever att hon under utbildningen till socialpedagog verkligen har fått fördjupa sig i intressanta förhållningssätt och arbetsmetoder.
 
– Det bästa med utbildningen är att vi får mycket tid till självreflektion, fundera på vem man själv är och vem man är i yrkesrollen. När vi arbetar med människor använder vi oss själva som verktyg vilket gör att vi behöver känna oss trygga i oss själva, säger Maria Liljebäck och fortsätter:
 
– Jag tycker att man ska söka den här utbildningen om man är genuint intresserad av människor, gillar utmaningar och ett varierat arbete där varje dag är olik den andra. Socialpedagoger möter otroligt många olika typer av människor i olika livssituationer och det är väldigt stimulerande. Vi står också inför en stor utmaning när det gäller den ökade psykiska ohälsan i samhället, och det behövs fler som arbetar socialt.
 
 
 
"Det bästa med utbildningen är att vi får mycket tid till självreflektion, fundera på vem man själv är och vem man är i yrkesrollen."
 
 
 
Utbildningsledaren Sara Jakobsson: "Socialpedagog är ett meningsfullt och väldigt viktigt jobb."
 
Efter socialpedagogutbildningen kan du till exempel arbeta inom skola, socialtjänst, regioner, kriminalvård eller på behandlingshem. För att studenterna ska få möjlighet att hitta sin väg in i arbetslivet innehåller utbildningen 20 veckors praktik som kallas LIA, Lärande i arbetslivet.
 
– Jag märker att många får extrajobb och sommarjobb redan efter sin första LIA-period vilket är väldigt roligt, säger utbildningsledaren Sara Jakobsson.
 
 
Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar tas fram tillsammans med arbetslivet och så många som 9 av 10 studenter har jobb inom ett år efter examen.