Behörighet och urval

För att söka till socialpedagog krävs behörighet. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur antagningsprocessen går till.

behörighet kvinna skriver

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du något av nedan krav:

  1. ha avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, med minst 2250 gymnasiepoäng och godkända betyg i engelska 5, matematik 1 och Svenska.
  2. ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 (den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha  minst godkänt betyg i Svenska eller svenska som andra språk 1)
  3. ha behörighet till motsvarande utbildning i respektive land om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Saknar du betyg men anser att du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för utbildningen kan du kan du åberopa reell kompetens. Dina kunskaper ska motsvara det som övriga sökande styrker via sina betyg.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet (gymnasieexamen med minst godkänt i 2250 gymnasiepoäng eller motsvarande)

…eller…

  • Om du åberopar reell kompetens ska du skicka in lämpliga intyg eller underlag som du anser styrker din reella kompetens. Det kan till exempel handla om arbetsgivarintyg, studieintyg, meriter från ideella uppdrag eller liknande. Detta kommer utgöra ett första underlag för att bedöma om du har den reella kompetens som krävs för att gå vidare i antagningsprocessen.

Särskilt prov (antagningsprov)

Alla som är behöriga till utbildningen kommer att kallas till en informations- och provdag. Denna dag kommer du dels får information om utbildningen och yrket och dels kommer du få göra ett skriftligt prov (där läsförståelse i svenska och engelska samt kunskaper i samhällskunskap prövas. Svårighetsgraden på provet ligger i nivå med de ämneskunskaper som utgör behörighetsgrund för utbildningen).  där läsförståelse i svenska och engelska samt kunskaper i samhällskunskap prövas. Svårighetsgraden på provet ligger i nivå med de ämneskunskaper som utgör behörighetsgrund för utbildningen.

Urval 

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval genom det särskilda provet. Urvalet sker genom det särskilda prov (antagningsprovet) som görs. Alla sökande rangordnas genom poängen på provet och de sökande antas till utbildningen enligt denna rangordning. När utbildningens platser är fyllda tilldelas eventuella reservplatser enligt samma rangordning.

Reel kompetens

När Folkuniversitetet bedömer din reella kompetens bedöms dina förutsättningar att klara den utbildning som du söker. Folkuniversitetet sänker inte kraven som ställs för att bli behörig, utan du ska kunna visa att du har motsvarande kunskaper fast på annat sätt. All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

  • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
  • Ladda ner blanketten Formulär för kompetenskartläggning, se nedan
  • Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Formulär för kompetenskartläggning