FAQ

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna. Kanske besvaras din fråga nedan.

Pusselbitar faller på plats

När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag?

Nästa utbildning startar i augusti 2023 och anmälan kommer öppnas under vårterminen. Du kan göra en intresseanmälan via formuläret lägst ner på sidan om du vill att vi kontaktar dig när ansökan öppnas.

Vad innebär en Yh-utbildning?
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet aktivt är med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen och att ca en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Vad innebär Yh-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?
Du som går en yrkeshögskoleutbildning får Yh-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng. 5 Yh-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen ges på heltid under fyra terminer, ca 2 år.

Var ges utbildningen?
Utbildningen ges i Östersund.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?
Vid heltidsstudier får du räkna med att lägga ned ca 40 timmars arbete i veckan. Ungefär hälften av denna tid är schemalagd. Kan man arbeta vid sidan av studierna? Studierna bedrivs på heltid.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på utbildningen?
Ja, utbildningen ger rätt till stöd från CSN. Kontakta CSN för mer information: www.csn.se

Hur mycket LIA, Lärande i arbete, innehåller utbildningen?
Under sammanlagt 20 av utbildningens totalt 80 utbildningsveckor fördelat på 2 perioder är du ute på en arbetsplats, där du övar på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Söker en LIA-plats själv?
Skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats men det är viktigt att du själv medverkar i detta arbete. Du som studerande kan också själv ordna en egen LIA-plats, så länge den följer utbildningens krav. OBS! I vissa fall kan praktikplatser bli fördelade så att resa till annan ort krävs.

Vad krävs för att få examensbevis?
För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Anordnar skolan studentboende?
Studerande vid vår Yrkeshögskola omfattas av Östersundshems bostadsgaranti för studenter, så kontakta dem så får du hjälp med att hitta ett studentboende.

Jag har inte den behörighet som krävs dokumenterad men jag har motsvarande kunskaper, vad kan jag göra då?
Om du till exempel saknar betyg eller andra bevis på förkunskaper som krävs för att söka till utbildningen så går det bra att söka med så kallad reell kompetens. Det innebär att du behöver bevisa att du trots att du saknar formella intyg ändå har de rätta kunskaperna.

När kommer antagningsbeskedet?
Antagningsbeskedet skickas ut via Antagning.se via mejl i oktober. Eventuell reservantagning pågår fram till kursstart.

Jag har inte den behörighet som krävs dokumenterad men jag har motsvarande kunskaper, vad kan jag göra då?
Om du till exempel saknar betyg eller andra bevis på förkunskaper som krävs för att söka till utbildningen så går det bra att söka med så kallad reell kompetens. Det innebär att du behöver bevisa att du trots att du saknar formella intyg ändå har de rätta kunskaperna. Läs mer här.

Intresseanmälan

Om du vill att vi ska kontakta dig när anmälan öppnar kan du skicka in en intresseanmälan