Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg grundar sig på Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Vi vet att samspelet mellan studerande sinsemellan och med den kursansvarige är en avgörande faktor för att skapa en god inlärningsmiljö. Därför är det viktigt att du deltar i föreläsningar, workshops och andra aktiviteter.

Utbildning på två orter

Utbildningen bedrivs som flerortsutbildning i Södertälje och Jönköping, vilket innebär att du följer undervisningen digitalt i realtid tillsammans med dina klasskamrater i klassrummet på Folkuniversitetet. Kurserna genomförs av olika föreläsare, som finns med antingen i klassrummet på en av orterna eller sitter enskilt på annat håll. I klassrummet kopplar ni upp er digitalt så att ni också kan se och kommunicera med gruppen som sitter på den andra orten.

Schemalagd tid och tid för självstudier

Detta är en heltidsutbildning med föreläsningar i skolan 2-3 dagar per vecka. Den tid du inte är i skolan förväntas du arbeta med det ni har gått igenom, inlämningsuppgifter, repetition och förberedelser inför nästa föreläsning. Normalt sett läser du en delkurs i taget som du tentar av innan nästa kurs börjar. Examinationen av en delkurs kan vara till exempel en salstentamen, en hemtentamen och/eller en muntlig redovisning.

Kursmaterial 

Det kursmaterial som ska användas under en kurs sätts samman av kursansvarig. Det består av föreläsningar, läsanvisningar i kurslitteratur, andra kunskapskällor samt praktiska övningar som behöver göras för att nå kursmålen. Allt kursmaterial finns tillgängligt på lärplattformen Learnpoint. 

LIA, Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är LIA, Lärande i arbete. Under de tre LIA-perioderna i utbildningen är du på heltid hos en arbetsgivare och får då möjlighet att lära känna fastighetsbranschen och träna praktiskt på det du har lärt dig i teorin i skolan. LIA ger dig också möjligheter att skapa ett nätverk och lära känna personer som kanske kan bli dina kollegor i framtiden.

Digitala verktyg 

Vi använder Teams som samarbetsverktyg. Lärplattformen Learnpoint använder vi för att samla allt kursmaterial och för publicering av betyg och nyheter. Under din studietid får du tillgång till Microsoft 365 och en egen skolmejladress. I vissa sammanhang används Zoom istället för Teams. För att kunna följa utbildningen behöver du ha en bärbar dator. I vissa moment behöver du använda din dator i föreläsningen på skolan.