NorrGIS om behovet av GIS-kompetens

Bland NorrGIS medlemmar finns ett ständigt pågående rekryteringsbehov av GIS-kompetens.

NorrGIS är en förening som verkar och driver kompetensfrågor samt nätverkande inom Geodata och GIS/GIT i Norr- och Västerbotten. Vi ställer oss positiva till att aktörer inom Yrkeshögskolan, såsom Folkuniversitetet i Uppsala, erbjuder kvalitativa utbildningar inom GIS och Geodataområdet. Bakgrunden är följande:

Storsatsning i norr

Regeringens samordnare för utveckling inom Norr- och Västerbotten spår att regionen kommer att växa med 100 000 invånare inom de närmsta 20 åren på grund av den pågående gröna omställning med ett stort antal stora industrietableringar i norr.

Se inslag från SVT juni 2021
Historisk satsning i norr på fossilfri industri – kräver 100 000 inflyttare | SVT Nyheter

Ska vi klara av att planera och bygga hållbara samhällen, infrastruktur, plats för företag, industrier, bostäder i de många kommuner som berörs i våra läns alla kommuner, kommer det att ställas stora krav på korrekta geografiska beslutsunderlag.

Stort anställningsbehov

För att kommuner, företag och myndigheter ska kunna hantera geodata för denna planering, projektering och kommande förvaltning behövs kompetens inom GIS, samhällsbyggande och geodataverksamheter. Det är därför viktigt att det fylls på med GIS- och geodatakompetens.

Fler GIS-utbildningar behövs

Vi ser gärna att det drivs utbildning på plats i regionen då det troligtvis är lättare att rekrytera och behålla personer som redan finns här. GIS-utbildningar och kurser ges bland annat på Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Men vi kommer att behöva rekrytera från andra (eller hela) delar av Sverige. Behovet av GIS-kompetens i hela landet är stort vilket också Lantmäteriets nationella utredning kring kompetens i branschen påvisar. Kompetensbrist inom Geodatabranschen | Lantmäteriet (lantmateriet.se) 

NorrGIS Styrelse
Jonny Halvarsson, Ordförande Föreningen NorrGIS, GIS Strateg Luleå Kommun
Fredrik Ekefjärd, Skellefteå Kommun
Eva Karlsson, Lycksele Kommun
Erika Resin, Arvidsjaurs Kommun
Johanna Öman, Kalix Kommun
Roger Andersson, Kiruna Kommun
Jenny Viklund, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå
Anders Haraldsson, Sokigo, Lycksele
Marie Häggström, Umeå Kommun
Jenny Vennberg Larsson, Lantmäteriet Geodatasamordnare, Luleå
Sara Andersson, LKAB, Kiruna