Intervju med Viktor, tidigare student

Folkuniversitetets YH-utbildning till Avancerad GIS-användare gav Viktor Bergman en bra grund för arbetslivet. Idag arbetar han på Tyréns – en konsultfirma inom samhällsbyggnadsbranschen.

Viktor Bergman

Vad innebär det att vara en Avancerad GIS-användare? 

Det innebär att vara i frontlinjen för digitaliseringen av samhället. All data med koordinater kopplade till sig går att analysera och visualisera. Det är en roll som möjliggör en bredd och ett djup på samma gång, ett djup därför att det alltid finns mer att lära sig, hitta bättre sätt att lösa problem men också en bredd därför att man ofta får en inblick i olika teknikområden.

Vad fick dig att välja utbildningen?

Jag kom i kontakt med GIS när jag läste samhällsgeografi på Uppsala universitet. Jag fastnade för det direkt och bestämde mig för att leta efter en utbildning som gav möjlighet att lära sig mer om GIS.

Vad har hänt sedan du tog examen?

Direkt efter utbildningen läste jag vidare på samhällsplaneringsprogrammet på Uppsala universitet. Efter ett tag ringde den dåvarande utbildningsledaren för Avancerad GIS-användare och frågade om jag var intresserad att ta över som handledare. Så blev det. Utöver GIS-utbildningen så var jag även med och startade upp två VA-projektörsutbildningar. Efter två år så gick jag vidare till min nuvarande arbetsgivare.

Vad arbetar du med idag?

Idag arbetar jag på Tyréns – en konsultfirma inom samhällsbyggnadsbranschen. Avdelningen heter mät & kart. Vi är cirka 15 stycken som jobbar med allt från fältmätning, bearbetning och GIS-samordning. Till största delen jobbar jag som GIS-samordnare åt Trafikverket i väg- och järnvägsprojekt. I den rollen samlar man GIS-underlag från många olika teknikområden och tillgängliggör den för de andra projekten. Vi producerar webbappar och en hel del kartor till olika rapporter.

Även om det blir mindre och mindre så är jag ibland ute och samlar in data i fält, med gps, totalstation, laserskanner eller drönare. Därefter bearbetas data på kontoret innan den levereras.

Vad har utbildningen gett dig? 

Det har gett mig en möjlighet att få jobba med något jag tycker är väldigt intressant. Den gav mig en bra grund för arbetslivet men det gäller också att vara medveten om att teknikutvecklingen går fort. Både gällande de programvaror vi använder oss av och när det kommer till insamlingsmetoder.

Vilka är dina bästa råd till personer som funderar på att gå utbildningen? 

GIS är ett verktyg, man bör ställa sig frågan vad man vill använda den tillsammans med. Har man en utbildning med sig, eller ett intresse som går att kombinera med GIS. Sen tror jag också att ett allmänt intresse för problemlösning och datorer är bra att ha.

Vad skulle du säga att det ger dig att vara ordförande för utbildningens ledningsgrupp?

Att få vara med i en ledningsgrupp ger en möjlighet att överse utbildningen och se till att studenterna tillskansar sig de kompetenser som arbetslivet efterfrågar. Det gör också att man håller sig uppdaterad kring vad som händer hos övriga företag som medverkar samt att man får höra om utbildningen från studenternas synvinkel.