Behörighet och urval

Vem är behörig att gå utbildningen? Hur går urvalet till?

Två flickor med slöja

Behörighet

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

  1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen.

Läs mer om Grundläggande behörighet här.

Särskild behörighet

Förutom Grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyg E/G/3 för Särskild behörighet i följande kurser:

- Svenska 2

- Engelska 6

Läs mer om vilka kurser det motsvarar inom det gamla kurssystemet.

Bifoga i ansökan

För att du ska styrka dina meriter så ska du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivet av rektor eller vidimerad.

Om du har utländsk utbildning ska dessa översättas och valideras av Universitetet och Högskolerådet, läs mer på UHR.

Man kan antingen scanna in eller fota med sin mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag. 

Du sökande som inte har kvar dina betyg, kontakta stadsarkivet i kommunen du studerade vid, om inte gymnasieskolan där du studerade har dem kvar.

Senast sista ansökningsdag, 30 april, måste man komplettera med sina betyg för att vara med i urvalet.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. 
Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Om du vill ansöka på reell kompetens så gå vidare här.

20-procentsregeln

Det finns möjlighet att bli antagen till en utbildning även om man inte uppfyller behörighetskraven. Folkuniversitetet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Eftersom högst 20 procent av de antagna får vara behörighetsförklarade utifrån denn aregel kallas den ofta för 20-procentsregeln.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta genom att åberopa 20-procentsregeln i din ansökan så att Folkuniversitetet kan bedöma den på rätt sätt.

Så här gör du för att ansöka med 20-procentsregeln:

  1. Bifoga alla dokument du kan styrka.
  2. Bifoga ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval. De sökande som bedöms behöriga kallas vidare i urvalsprocessen från Folkuniversitetet. 

Urvalsprocessen kan bestå av tester och/eller intervjuer, det varierar efter utbildning.