FAQ

Här presenteras de vanligaste frågorna vi får från de sökande.

Group of young people in the office

Behöver jag ha goda datakunskaper för att klara av utbildningen?
Det är inga förkunskapskrav gällande teknisk bakgrund eller datavana. Vi börjar på en väldigt grundläggande nivå. Men visst är det så att det är en fördel att ha en viss datorvana, men det är absolut inget krav.

Finns det en speciell ”GIS-bransch” och vilka verksamheter räknas dit i så fall?
Det är svårt säga att det finns en ”GIS-bransch”, GIS är bredare än så. Det är bättre att se det som ett verktyg som används inom många branscher. Vissa som går utbildningen har inte läst en eftergymnasial utbildning tidigare, andra ser det som en påbyggnad. Det är inte helt ovanligt att folk med tidigare utbildning inom humanistiska ämnen - t.ex. kulturgeografi – ser det som en nyttig kunskap att ha om man t.ex. vill jobba med samhällsplanering – inte sällan på en kommun. Eller om man har läst naturgeografi-, naturresursrelaterat program eller biologi.

Några exempel på användningsområden är:

Stadsplanering och samhällsbyggnad
Övervakning och visualisering av miljö- och klimatpåverkan
Biologi, kartläggning av populationer och habitat
Krisberedskap och blåljusverksamhet
Trafik och transport
Hälsofrågor, vård och epidemiologi
Demografi, att visualisera befolkningsdata och annan statistik kopplat till ett område
Kunddata och marknadsanalyser

Oavsett om man har en bakgrund inom något visst ämnesområde sedan tidigare eller läser denna utbildning som en första så är GIS-kunskap efterfrågat på arbetsmarknaden.

Jag vill också vara tydlig med att denna utbildning fokuserar på att studenterna ska vara bra på att använda GIS– det är därför utbildningen heter avancerad GIS-användare. Andra utbildningar fokuserar mer på utvecklingssidan, då krävs ju mer av en teknisk bakgrund, inte sällan en systemvetar- eller ingenjörsbakgrund.

Hur jämförs denna utbildning med högskolekurser?
Det är svårt att göra en jämförelse med högskoleutbildning eftersom detta är en utbilding där man praktiskt får lära sig att använda olika verktyg inom GIS. Inom vissa högskoleprogram ges kortare GIS-kurser på grundnivå, t.ex. om man går samhällsplaneringsprogram. Oftast är det en sån liten del av utbildningen så att man aldrig hinner gå på djupet med det praktiska. Kurserna på högskolan är oftast mer teoretiska. På YH-utbildningen får du lära dig hur du tillämpar GIS-programmen ute i arbetslivet.

Det finns längre utbildningar inom högskolan. Gävle har till exempel GIS-kurser/utbildning på både grund- och masternivå. Även Lund har en masterutbildning. När utbildningen sker på högre nivå på universitetet så tenderar de att luta mer åt systemutvecklingshållet – alltså mer IT än ”bara” användning, du ska kunna programmera etc.

Hur ansöker jag till utbildningen?
Du går in på utbildningens sida här på webbplatsen och klickar dig vidare till det webbaserade ansökningssystemet och följer instruktionerna där. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post utan godtar endast digitala ansökningshandlingar. Se därför till att du har alla dina handlingar på fil innan du påbörjar din ansökan. Döp dina filer efter vad de innehåller, t ex "gymnasiebetyg". Du kan scanna in dina originalhandlingar eller ta tydliga foton av dem.

Kontrollera att det går att läsa allt som står i t ex betyget. Hela betyget måste finnas med. Vissa betyg är tvåsidiga och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns endast om namn, personnummer och hela betyget syns tydligt.

Kan man skicka in sin ansökan via post eller e-post?
Nej, vi tar endast emot digitala ansökningar via yh-ansökan.se

Behörighetskrav?
Du måste ha grundläggande behörighet samt lägst betyg E/G/3 i Svenska 2, Engelska 2/Engelska 6.

Vem kan söka till utbildningen till Avancerad GIS-användare?
Alla som uppfyller behörighetskraven för utbildningen kan söka.

Kan man läsa in gymnasieämnen som saknas samtidigt som man går utbildningen?
Nej, man måste vara behörig innan man kan antas till utbildningen.

Hur ser urvalsprocessen ut?
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen (35) gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är tre prov; ett språktest i svenska, ett i engelska och slutligen ett prov i problemlösning.
De sökande som får högst sammanlagda poäng erbjuds plats på utbildningen.

När och var kan jag göra särskilt prov?
Alla sökande måste för att fullgöra sin ansökan skriva ett s.k urvalsprov. Provet består av skriv- och läsförståelse på svenska och engelska samt en problemläsningsdel. Du som ansöker kommer få ett mail där du anmäler dig till en provtid.

När är sista ansökningsdag?
Ansökningsperioden startar 1 februari och avslutas 30 april.

Kan man komplettera senare om man tar studenten i juni?
Ja, om du tar studenten i vår kan du komplettera med ditt avgångsbetyg senast den 17 juni.

När startar utbildningen?
Utbildningen startar i slutet av augusti.

Hur bedrivs undervisningen?
Utbildningen är en heltidsutbildning, vilket innebär att du måste räkna med att studera flera timmar dagligen. Utöver de obligatoriska träffarna i Gävle sker utbildningen över nätet. Alla föreläsningar är inspelade och ligger på vår utbildningsplattform moodle. Du kan lyssna till dem hur mycket och ofta du vill. Övrig tid fylls av egna studier där du får uppgifter relaterade till föreläsningarna du lyssnat till. Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Hur ser upplägget för utbildningen ut? Varvar man praktik med teoretisk utbildning eller gör man klart den teoretiska delen först och avslutar med praktiken?
Under första terminen är det bara teori. Under termin 2 fortsätter teorin men det ingår även längre praktikperioder på 5 respektive 6 veckor. Under praktikperioderna är du på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Kan man jobba samtidigt eller är det en heltidsutbildning?
Det är en heltidsutbildning och vi rekommenderar att man inte arbetar på vardagarna.

Är utbildningen på distans?
Ja nästan helt. Vår distansutbildning har endast sju obligatoriska träffar;
2 introduktionsdagar i slutet av augusti, 3 dagar i slutet av mars då vi har föreläsningar på plats i Gävle och 2 dagar (sista dagarna på utbildningen) då vi vikt en dag för LIA-presentationer samt en dag då vi firar av studenterna under en fin examenscermoni på någon av Gävles trevliga restauranger. I övrigt kan studenten sitta hemma och lyssna på föreläsningarna över nätet och göra sina uppgifter hemifrån eller där det passar bäst. Varje vecka lägger vi ut nya föreläsningar och varje söndag ska veckans uppgift vara inne på moodle (vår utbildningsportal).

Hur mycket praktik (LIA) innehåller utbildningen?
Utbildningen innehåller två praktikperioder. LIA (lärande i arbete)., båda på vårterminen. Första LIA-perioden är på 5 veckor, den andra på 6 veckor, totalt 11 veckor.

Var kan man göra sin LIA?
Eftersom detta är en distansutbildning kan du göra din LIA varsomhelst, både i Sverige och utomlands. Exempel på ställen du kan göra din LIA på är; kommuner, många myndigheter använder sig av GIS liksom länsstyrelser, men även inom den privata sektorn; t ex företag som Esri, WSP, Sweco, Tyréns m fl. Studenten ordnar sin egna praktikplats.

Kostar utbildningen något?
Nej, utbildningen kostar ingenting. Däremot betalar du kurslitteratur samt resor till och från Gävle för de obligatoriska träffarna. Även boendekostnad (vandrarhem/hotell) kan tillkomma under de obligatoriska träffarna.

Kan jag få studielån under utbildningen?
Ja, utbildningen berättigar till studiestöd. Du sköter själv alla kontakter med CSN.

Vad innebär en Yh-utbildning?
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen.

På utbildningen till Avancerad GIS-användare har utbildningen 2 LIA-perioder (motsv praktik - Lärande i arbete) om 5 resp 6 veckor vardera. Båda LIA-perioderna är under sista terminen av utbildningen. Du får då vara ute på en arbetsplats och omsätta dina kunskaper i praktiken.

Vad innebär Yh-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?
Du som går en yrkeshögskoleutbildning får Yh-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng.
5 Yh-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Vad krävs för att få examensbevis?
För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen. Om du av någon anledning inte kan göra klart alla kurser får du ett UTBILDNINGSBEVIS där alla kurser står som du blivit godkänd på.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är på ett år (215 YH-poäng). Den börjar i slutet på augusti och du tar din examen i slutet på maj året därpå.