Ledningsgruppen om utbildningen

Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet. Marie Nilsson, GIS-strateg i Gävle kommun, sitter med som representant i ledningsgruppen för distansutbildningen till Avancerad GIS-användare.

Thailand, Bangkok, city nightcap from baiyoke tower view

Varför är du och din arbetsplats engagerad i denna YH-utbildning?
Det är en bra utbildning som passar in i ”gapet” i utbildningstrappan. Vi ser själva, som arbetsgivare, ett behov av denna typ av kompetens.

Eftersom vi i Gävle titulerar oss som Sveriges GIS-huvudstad vill vi säkerställa GIS på alla nivåer – från förskola till etablering av företag. I Gävle arbetar vi målmedvetet med kompetensförsörjning, att höja utbildningsnivåer och fylla kompetensglapp. Den här utbildningen fyller en viktig funktion i det arbetet.

Vilka fördelar ser du med YH-utbildning som utbildningsform?
De täcker ett mellanrum i ”utbildningsnivå”. Dessutom är de ofta mer lättrörliga och följer marknadens efterfråga på kompetens. Att deltagarna kan ha yrkeslivserfarenhet med sig är ytterligare ett stort plus. Och sist men inte minst: mixen av studenter är bra, de påverkar och inspirerar varandra.

Vad är det bästa med just denna utbildning?
Utbildningen har gott sökunderlag och kompetenta sökanden. Det är en bredd i utbildningen vilket gör att examinerade studenter passar på en mängd olika roller inom olika företag. Samtliga utexaminerade deltagare som vi själva stött på har levt upp till alla förväntningar!

Hur ser arbetsmarknaden ut för dessa YH-studenter, vilka arbetsgivare och yrkesroller kan bli aktuella?
Den är god och bred. Från rena GIS-specialiserade uppdrag till helt andra verksamheter där förståelse och kunskap kring spatial information behövs. Från att utföra/operativ verksamhet till utredningar, analys och strategisk nivå.

Har du något råd till personer som funderar på om de ska söka till utbildningen?
Sök! Och när du väl börjat utbildningen - ta kontakt med LIA-platser tidigt. Behovet av GIS-kunskaper växer på marknaden så både LIA-platser och framtida jobb kan mycket väl finnas utanför de traditionella GIS-utvecklarna. I samhällsbyggnadsbranschen är behovet av tvärkompetens stort och kommer att bli ännu större.

Skulle du anställa någon som genomgått utbildningen? Varför?
Ja, om den tilltänkte möter de kriterier som gäller för specifik anställning. Vi har god erfarenhet av dessa deltagare sen tidigare!