Anna Dahl, Esri Sverige

"Jag tycker att den här utbildningen är fantastiskt, man får verkligen med sig det senaste från programvaran."

Yrkeshögskoleutbildningen till Avancerad GIS-användare drivs av Folkuniversitetet. Den är ettårig och des på distans. Anna Dahl, som arbetar på Esri Sverige AB, är en av branschens representanter. Hon sitter i utbildningens ledningsgrupp.

På vilket sätt är Esri involverade i Folkuniversitetets YH-utbildning?

- Det började långt innan jag kom in i bilden, berättar Anna Dahl. Esri Sverige har egentligen varit med ända sedan hösten 2007 då Folkuniversitetet startade sin första yrkeshögskoleutbildning inom GIS och vårt engagemang har varit stort sedan dess. Vi är involverade på flera olika plan. Dels har vi en plats i utbildningens ledningsgrupp. Dels förser vi utbildningen med diverse utbildningsmaterial och programvara. Dels ansvarar vi för flera föreläsningar.

Vad är ert mål med samarbetet med Folkuniversitetet?

- Sverige har kompetensbrist inom GIS-området och vi på Esri Sverige vill bidra till att GIS-kompetensen ökar, det är bra för både oss och för Sverige. Vi vill att fler ska lära sig behärska programmet och därmed bidra till att viktiga beslut fattas utifrån ett gediget och välanalyserat beslutsunderlag.

Vi på Esri Sverige tycker att Folkuniversitetets utbildning är mycket bra och vi är särskilt måna om att utbildningen ligger i framkant ur ett tekniskt perspektiv. Vi vill att de studerande får lära sig den dagsaktuella programvaran, att de får förståelse för dess breda potential och hur de rent praktiskt ska gå till väga.

Jag gick själv denna utbildning för ett antal år sedan, så jag känner till den mycket väl. Först som student, och numera som ledningsgruppsledamot och anställd i GIS-branschen. Jag har med åren sett utbildningen från flera olika perspektiv.

Kan du förklara vad GIS - Geografiska Informationssystem – innebär?

- Förenklat kan man säga att det är ett ramverk för att hantera, förstå och dela kunskap om vår omvärld, utifrån ett geografiskt perspektiv. GIS är ett verktyg för att samla in, hantera, analysera, visualisera och dela värdefull data. Resultaten blir information som blir viktiga beslutsunderlag för organisationer. Genom att väga in olika data bildas en helhetsbild för planering av t.ex. nya bostadsområden, vattennivån under olika scenarier, underhållsinformation för kommuner etc.

Den här utbildningen genomförs i programmet ArcGIS, vilket är den världsledande mjukvaran i GIS-världen. Plattformen är framtagen av det amerikanska programvaruföretaget Esri Inc. Jag arbetar på Esri Sverige AB som distribuerar programmet här i Sverige.

Inom vilken bransch används GIS?

Programvaran används brett i olika branscher, kommuner, regioner, myndigheter, Försvarsmakten och privata företag. Exempelvis för krisberedskap, fastighetsutveckling, besöksnäring, trafikplanering och andra samhällsfenomen. GIS går att applicera på allt som kan kopplas till en geografisk plats. Det är ett spännande verktyg och allt fler upptäcker nyttan. Med en karta ser du var du är, vilken väg du bör ta och vilka hinder som finns. Tänk sen att kartan är digital och aktuell med relevant data. Med olika lager av data på kartan får du en helhetsbild att förhålla dig till.

GIS har även varit ett betydande verktyg under senaste årens skogsbränder. Då har aktuell data av olika slag som vindars styrkor och riktning, eldens utsträckning, fastigheter och räddningspersonals positioner bearbetats till underlag för beslut. Med detta underlag blir det enklare att beluta om var insatser närmaste dygnet ska göras och hur riskområden kan minskas.

Vilka möjligheter öppnas för studenterna efter genomförd utbildning?

- Ja, som sagt, kompetensen efterfrågas verkligen idag. Inom den moderna/digitala varianten av GIS är det en uttalad kompetensbrist. Så jag skulle säga att möjligheterna är stora. Med färsk GIS-kompetens öppnas dörrar. De organisationer och företag som använder GIS finns i många branscher och eftersom programvaran har verktyg för olika verksamhetsområden kan arbetsuppgifterna variera stort. Jag tycker att den här utbildningen är fantastiskt, man får verkligen med sig det senaste från programvaran. En nyckel till nya intressanta möjligheter! Rekommenderar alla som har intresse för samhällsfrågor och kartor att söka!

Sveriges yrkeshögskoleutbildningar skräddarsys i samverkan med arbetslivet inom berörd bransch. Detta samarbete borgar för att utbildningarnas innehåll stämmer överens med arbetsgivarnas aktuella behov av ny kompetens. Det har blivit ett vinnande koncept: 9 av 10 YH-studerande får jobb efter examen.