Sök Meny

Allsång väcker minnen och diskussioner

Att sjunga tillsammans är en utmärkt utgångspunkt för folkbildning. Det sätter igång samtal och minnen, levandegör händelser i historien och leder till både eftertänksamhet och glädje.

Pablo Copa Hansson är ledare för cirklar och kulturprogram i allsång på bland annat Vegahemmet i Göteborg.

En social övning

Sången har en stimulerande effekt. Den gör att samtal kommer igång och flyter på lätt. Människor blir glada. Pablo sätter ihop egna allsångshäften, med en blandning av glada och lugna sånger.

Inför varje tillfälle har jag en plan över vilka sånger vi ska sjunga, men sen tar det ofta en annan vändning beroende på hur diskussionerna utvecklas, säger han. Det fungerar som en social övning. Vi pratar och lyssnar på varandra, relaterar och associerar och väcker en massa gamla minnen till liv.

Samtalen i kombination med musiken skapar en väldigt tydlig känsla av gemenskap. Deltagarma lär känna varandra på ett nytt sätt. De upptäcker saker som de har gemensamt eller händelser som flera varit med om. Även om de träffas varje dag ger allsången möjlighet att mötas på ett helt nytt sätt. Det skapar gemenskap mellan människor som håller i sig även utanför cirkeln, säger Pablo.

Ökat välbefinnande

Min uppgift som ledare är att styra utan att det märks. Jag använder ofta följdfrågor efter sångerna för att få igång ett samtal kring olika teman. Om vi fastnar vid något specifikt ämne kan jag snabbt ta reda på mer information om det och fördjupa diskussionen. Men det viktigaste är att skapa en relation med varje deltagare. Jag tar reda på deras intressen och preferenser. Jag vill vara en vän för deltagarna, någon de litar på och har roligt med. På så vis kan jag se till att alla får ut så mycket som möjligt av cirkeln.

Att jag kommer in som en extern ledare innebär att jag kan bryta av vardagslunken på ett väldigt effektivt sätt. Under mina cirklar tar vi bort fokus från sjukdomar och vård. I stället inriktar vi oss på det ljusa och roliga i livet. Det gör väldigt mycket för välbefinnandet, kanske till och med för hälsan. Det har hänt att deltagare har sagt till mig att enda gången de glömmer sina krämpor är när de är med på allsångscirkeln. Precis så vill jag att det ska vara, säger Pablo.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss