Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng

Sök kurser och utbildningar

Toggle course search
Grundutbildning för kontakttolk 2020

Grundutbildning för kontakttolk 2020

Under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan startar Folkuniversitetet i Kristianstad en grundutbildning som riktar sig till blivande och redan verksamma kontakttolkar. Deltagare som genomgått utbildningen med godkänt resultat erbjuds att bli upptagna i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. Start i maj 2020.

Omfattning och innehåll

Studierna pågår till maj 2021 och sker på deltid, 50 procent. Undervisning är tänkt att ske två vardagskvällar per vecka samt en heldag varannan helg Du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka utanför skolan på studiearbetet.

Yrkesrollen

Som kontakttolk kan du arbeta inom olika områden, beroende på vilka språk du behärskar och vilka övriga fackkunskaper du har. En vanlig arbetsuppgift är att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer vid till exempel sjukhus, socialkontor, flyktinganläggning, polis eller i domstol.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig kompetens för att på ett självständigt och rättssäkert sätt arbeta som kontakttolk. Den ger kunskaper om tolketik, rollen som tolk, samhällets sociala funktioner, realia- och terminologikunskaper inom varje ämnesområde samt om grundläggande värderingar för att kunna genomföra en professionell tolkning. 

Innehåll

Utbildningens innehåll består av områden som berör tolkning, samhälle, språk och interkulturell kompetens. Den innehåller även generella kompetenser för yrkesrollen. Följande delkurser ingår i utbildningen på totalt 545 lektionstimmar:

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik 

Språk i utbildningen

Vilka språk som slutligen kommer att finnas med i utbildningen avgörs bland annat av hur många som söker till respektive språk och resultat på förkunskapstesten.

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs:

 • 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande. 
 • Godkända betyg/E i Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andra språk 2/B)
 • Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.
 • Du måste även ha förmåga att läsa och förstå informations- och facktexter, samt kunna uttrycka dig skriftligen. 

Vid förkunskapstestet (se nedan) prövas kunskaperna och färdigheterna genom prov och intervjuer.

Till din ansökan bifogar du kopior på intyg som styrker ovan.

Urval, förkunskapstest och antagningsprocess

De sökande som har tillräcklig behörighet kommer att kallas till ett obligatoriskt förkunskapstest. Testet ges i centrala Kristianstad och består av en muntlig och en skriftlig del. 

OBSERVERA: Test kan inte göras på annan dag än de som av oss anges nedan. Detta då personal med speciell kompetens finns på plats.

Under testet prövas dina språkkunskaper. Antagningen görs sedan utifrån de resultat du fått på förkunskapstestet samt beroende på de sökandes tolkspråk. För att en språkgrupp ska kunna bildas krävs normalt att minst fem deltagare blivit godkända på förkunskapstestet i respektive språk.

Utbildnings- och kursbevis

Efter varje delkurs får deltagare som genomfört kursen med godkänt resultat på prov ett kursbevis med detaljerade uppgifter om vad delkursen innehållit.

Efter att hela utbildningen har avslutats får kursdeltagare som fått godkänt på samtliga ingående delkurser ett utbildningsbevis. Deltagare som inte klarat av alla delar av utbildningen erbjuds att göra omprov eller att gå om en eller flera delkurser, beroende på vad man missat och i vilken omfattning.

Avgift

Inför start av utbildningen betalar du en depositionsavgift på 1000 kr som återbetalas om du fullföljt hela kursen oavsett studieresultat. Om du avbryter utbildningen i förtid återbetalas inte dispositionsavgiften.

Vid start av varje delkurs utgår en materialavgift på 600kr. Total avgift för hela utbildningen är 4200 kr (exklusive depositionsavgiften). Aktuell litteratur tillhandahålls av Folkuniversitetet.

Utbildningen är inte CSN-berättigad.

Datum

 • Sista ansökningsdag: 31 mars 2020.
 • Test skriftligt och muntligt: preliminärt 18 april och 19 april 
 • Antagningsbesked: Inom två veckor från förkunskapstestet genomförts
 • Kursstart: maj 2020
 • Kursavslut: maj 2021

Anmälan

Anmäl dig genom att ladda ner, fylla i och skicka in anmälningsblaketten.

Glöm inte att bifoga obligatoriska dokument (se anmälningsblanketten).

Kontakta Folkuniversitetet i Kristianstad för mer info

Kontaktinformation:
Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Information

Toggle module
Plats: Kristianstad
Startdatum: Maj 2020
Slutdatum: 1 maj 2021
Antal veckor:
Tid:
Studietimmar: 545
Sammankomster:
Arrangemangsnr:
Platser kvar:
Pris: 4200kr
Toggle module
ISO
Toggle module
Folkbildning för asylsökande

© 2020 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Personuppgifter, GDPR Organisationsnummer