Sök Meny

Föräldrautbildning inför adoption

Föräldrautbildningen är en obligatorisk del av adoptionsprocessen.Folkuniversitetet i Göteborg anordnar sedan vårterminen 2006 föräldrautbildningar inför adoption.

Relaterad information

Sedan den 1 januari 2005 ska den som vill adoptera ett barn från utlandet ha genomgått föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Målet med utbildningen
Deltagarna ska ges kunskaper om adoptivbarnens särskilda behov samt kunskap om hur en adoption går till.

Deltagarna ska kunna känna igen och vara förberedda på olika situationer som kan uppstå under barnets uppväxt och vara införstådda med var de kan söka hjälp om svårigheter skulle uppstå.

Deltagarna ska ges möjlighet att nå insikt i de särskilda krav som adoptivföräldraskapet ställer och göra en bedömning av sin egen förmåga och beredskap att kunna hantera dessa.


Studiematerial
På regeringens uppdrag har MIA (Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor) i samråd med Socialstyrelsen tagit fram ett studiematerial för föräldrautbildningen. Observera att du bör ha läst materialet till första kurstillfället.


Kurslitteratur: Föräldraskap genom adoption (pdf)

Våra kursledare
Våra kursledare har en bakgrund som socionomer eller psykologer med erfarenhet av arbete med barn- och föräldrafrågor. Kursledarna har tystnadsplikt.

Kursintyg
Kursintyg utfärdas efter kursens slut.

Kursplan
Innehållet vid kurstillfällena fördelar sig enligt följande:

Internationell adoption
Information om hur en adoption går till. Kännedom om lagstiftningar och konventioner som reglerar adoptioner. Värderingsövningar kommer att ingå för att belysa etiska dilemman som kan finnas i samband med adoption, samt diskussioner i små grupper.

Att bilda familj
Om barns utveckling, behov och anknytningens betydelse. Förståelse för beteenden som kan bero på olika dysfunktioner i den tidiga ursprungsmiljön. Få insikt om vad jag som blivande förälder kan behöva reflektera över i min egen barndom. Värderingsövningar och diskussioner.

Att adoptera
Hur ett barn påverkas av att svikas tidigt i livet och adoptionstriangeln. Tillfälle ges att belysa adoptionen ur många synvinklar. Att förstå vilken påverkan ett barn får på alla som ingår i ens nätverk. Värderingsövningar och diskussioner.

Vilka barn behöver en familj?
Vilka barn är det som kan adopteras? Hälsorisker och funktionsnedsättningar som kan drabba barn till följd av brister i den tidiga miljön. Möjlighet till reflektion kring ens drömmar om ett barn.Värderingsövningar, diskussioner samt levandegörande exempel.

Resan till barnet och tiden efter
Att få inblick i hur mottagandet av ett barn kan gå till. Hur kan man förbereda sig? Vad man ska tänka på under den första tiden? Kännedom om vilka reaktioner som kan förekomma hos både barnet men även hos en själv under den första tiden.
Diskussioner, videomaterial.

Att bli och vara en adoptivfamilj
Hur kan tidiga brister och separationer påverka barnet? Att lära sig tolka olika beteenden hos barn och tips om vad man kan göra. Möjlighet att reflektera över vad man kan göra för att vara förberedd på "det värsta". Reflektioner över vad jag själv skulle tycka vara det svåraste och var man kan söka hjälp om man känner att det behövs. Insikter i faser som alla barn går igenom, men som kan vara extra känsliga för adopterade barn.Värderingsövningar, diskussioner samt videofilm.

Har du frågor?

Kontakta
031-10 65 99
kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Gör som Rebecka – följ dina drömmar!

Föreläsningar i Göteborg

Missa inte våra föreläsningar i olika intressanta ämnen. Många av dem är helt gratis!

Se hela utbudet

Kursintyg

Efter en avslutad kurs kan du begära att få ut ett intyg som redogör för kursens innehåll. För att få ett intyg krävs en närvaro på minst 75 %.

Hör av dig till Kundcenter Folkuniversitetet Väst (kundcenter.vast@folkuniversitetet.se) om du vill ha ett kursintyg. Observera att om intyget är från en kurs som avslutades för mer än ett år sedan, kommer du att få betala en administrativ avgift på 150:-.

Få vårt nyhetsbrev

Sista minuten-kurser

Kvalitet och Miljö

Stöd och matchning

Du väljer själv vem som ska hjälpa dig att hitta ett jobb. Vi på Folkuniversitetet vet att kunskap förändrar. Hos oss får du mer!

Läs mer om Stöd och matchning

Kontakta oss!

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal i Göteborg.

Kontakta oss!