Om yrkesrollen

Som VA-projektör är din huvudsakliga uppgift att planera och designa vatten- och avloppssystem för olika byggnadsprojekt. Du skapar tekniska ritningar och planer för att visa hur vattenförsörjning och avloppshantering ska fungera i olika miljöer, som bostadsområden, kommersiella fastigheter eller offentliga platser.

I ditt dagliga arbete planerar du hur vatten kommer in i byggnader och hur avloppet lämnar dem, och hur regnvatten leds bort från urbana områden. Detta görs bland annat för att förebygga och minska större översvämningarna.

Du jobbar med frågor som vattenkvalitet, dränering och miljöpåverkan. Du samarbetar med andra yrkesgrupper inom bygg- och konstruktionsbranschen för att säkerställa att VA-systemen är säkra, effektiva och följer lagar och regler.

På det stora hela är du en nyckelperson för att se till att byggnader och samhällen har tillgång till säkra och effektiva vatten- och avloppssystem.