Om utbildningen

Utbildningen VA-projektör är en yrkeshögskoleutbildning. Den erbjuder dig en kompetens som arbetsmarknaden har brist på.

Utbildningens huvudsakliga mål är att samtliga studerande ska tillägna sig så goda kunskaper, kompetenser och färdigheter att de kan arbeta som VA-projektör både i offentlig och privat regi.

Utbildningen innehåller 13 obligatoriska delkurser varav tre utgör LIA-perioderna.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du lära dig hur man arbetar med ett VA-projekts olika tekniska, administrativa och även juridiska delar.

Du får kunskap inom CAD-program och lär dig ta fram underlag för upphandlingar.

Examen - Efter fullgjord utbildning får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som VA-projektör. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Vad innebär yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet deltar aktivt i utbildningen. En betydande del av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Föreläsare

Vi använder oss av flera olika föreläsare som återkommer under utbildningen. Varje föreläsare är expert på sitt område med erfarenheter av det som du ska lära dig i kursen. Ibland ordnas gästföreläsare för att förstärka delar i kursinnehållet.

Studiebesök och gästföreläsningar

Vi som utbildningsanordnare ordnar också studiebesök och gästföreläsningar under fysiska träffar.

Lärande i arbete – LIA 

Lärande i arbete (LIA) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Utbildningen har tre LIA-kurser, sammanlagt 24 veckor. Under LIA-perioden tränar du på din framtida yrkesroll och får kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Vår samarbetspartner är företag som Ramböll, WSP, Tyrens, Sweco, Afry eller Sigma Civil.