Ledningsgrupp

YH-utbildningen VA-projektör har en ledningsgrupp som består av representanter för olika arbetsgivare. Det finns även med en studerande från varje klass.

I ledningsgruppen har vi både konsultföretag och ledningsägare, vilket skapar en bra dynamik där hela VA-sidans intressen tillvaratas.
AFRY
Gästrike Vatten
Mittvatten Sverige
Ramboll
Sigma
Skanska
SWECO
Tyréns
VAKIN
WSP
Östersunds kommun