Läsa på distans

En utbildning kan ha tre olika studieformer – på plats, distans med träffar och distans utan träffar.

Läsa på distans Yrkeshögskola Folkuniversitetet Umeå

Den utbildning som du ska läsa ges på distans med fysiska träffar. Du behöver då resa till oss i Umeå några gånger per termin. 

Att läsa på distans innebär att du har stor frihet att vara var du vill under din studietid, men för vissa kurser måste du ibland träffa lärare och kursare. Vissa moment i en kurs, som till exempel gruppövningar och laborationer, går helt enkelt inte alltid att göra på distans.

Distansutbildningar med träffar innebär att vissa moment som till exempel introduktion, tentor eller laborationer görs i Umeå. Det innebär att du måste kunna resa till den orten några dagar per termin. Vid obligatoriska möten betalar du själv eventuella resor.

Stor frihet och stort ansvar
Att studera på distans innebär frihet men kräver samtidigt disciplin. Du planerar själv för att kunna följa med i utbildningens planer, och även som distansstudent innebär heltidsstudier att du studerar ungefär 40 timmar per vecka.


Digitala möten
Undervisningen kommer i huvudsak att ske via Zoom, Teams och vår lärplattform, Learnpoint. Det är där du hittar allt ditt kursmaterial och pratar med med studerande och lärare/utbildande konsulter. Läraren lägger upp text, bild, filmer och annat som du behöver för din kurs och genom Zoom kan du vara med i till exempel gruppdiskussioner. Även om ni sitter på olika platser så har du alltså kontakt med både lärare/utbildande konsulter och medstuderande via nätet.

Lärplattform
En lärplattform är som ett klassrum i datorn. Där finns till exempel arbetsuppgifter, klasslistor, diskussionsforum och grupparbeten. Alla lärplattformar är lite olika uppbyggda men innehåller samma delar. På Folkuniversitetet Yrkeshögskoleutbildningar i Umeå använder vi oss av Learnpoint.

Vad behöver jag för att studera på distans?
Du måste ha tillgång till en dator och internet (fast uppkoppling), webbkamera och ett headset med USB kontakt för att komma åt bland annat lärplattformen som används i samband med undervisningen.

Vanliga frågor om att läsa på distans
Vad kostar det att läsa på distans?
De kostnader som uppstår om du läser på distans är litteratur samt resor och kost och logi vid de fysiska träffarna.

Vem bokar resor och logi vid sammankomsterna i Umeå?
Du ansvarar själv för att boka resor och logi.

Är det lättare att studera på distans jämfört med "vanlig" undervisning?
Nej, det är samma kursmål som ska uppnås.

Håller distansutbildningar samma kvalité som utbildningar som är platsbundna?
Ja, hur bra utbildningen blir är också mycket upp till dig själv, precis som i alla andra utbildningar.

Kan jag fortsätta arbeta samtidigt som jag studerar på distans?
Detta är en fråga som egentligen bara du själv kan svara på - men det finns inget krav, från vår sida, på att du inte får arbeta. Utbildningar på heltid motsvarar 40 timmars studievecka. En del övningar kan vara examinerande och obligatoriska och kan kräva att du kommunicerar med dina studiekamrater och lärare under dagtid. Du bör också räkna med att många grupparbeten ingår, då du behöver lägga tid på att samarbeta med dina kurskamrater.

Vilken teknisk utrustning behöver jag ha?
Du bör ha tillgång till en modern dator med internetuppkoppling samt headset med USB-kontakt. En del kurser har filmer, föreläsningar och stora dokument så du bör ha en uppkoppling av bredbandstyp och gärna ansluta din dator med sladd till nätverksuttag istället för att ansluta via WiFi. Krav på datorutrustning och internetuppkoppling kan variera från olika kurser.

Var träffas man och hur långa är träffarna?
Fysiska träffar sker (vanligtvis) vardagar i Folkuniversitetets lokaler i Umeå, mellan klockan 9-16.