YH-utbildningar inom området transporttjänster

Gå en yrkeshögskoleutbildning inom området transporttjänster på Folkuniversitetet som leder till jobb. Du kan till exempel utbilda dig till internationell handelslogistiker.

Alla YH-utbildningar är avgiftsfria, berättigar till studiemedel och sker i nära samverkan med arbetslivet. Utbildningarna innehåller en kvalificerad praktikperiod, LIA - lärande i arbete.

YH-utbildningar inom området transporttjänster