YH-utbildningar inom området transporttjänster

Är du intresserad av ett arbete inom transportsektorn? Vi har yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet inom området.

Gemensamt för YH-utbildningar är att de är avgiftsfria, berättigar till studiemedel och sker i nära samverkan med arbetslivet. Alla YH-utbildningar innehåller en kvalificerad praktikperiod, LIA (lärande i arbete).

YH 2020